DANH SÁCH QUÝ HỌC VIÊN ĐẠT TIÊU CHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Quý vị học viên hoan hỷ click vào tên để tải giấy chứng nhận

STT HỌ TÊN PHÁP DANH
1 Phạm Phú Hồng Nhân
2 Phan Nguyễn Yến Như (PD Quảng Vân)
3 Phạm Thị Quỳnh Như (PD Thích Nữ Huệ Nguyện)
4 Trương Thị Ngọc Nhung (PD Thích Nữ Liên Thuần)
5 Dương Kiều Oanh (PD Thích Nữ Diệu Ngộ)
6 Đoàn Phan Xuân Oanh (PD Diệu Minh)
7 Lê Thị Kiều Phương (PD Phúc Tuệ Hà)
8 Nguyễn Văn Quang (PD Thiện Đức)
9 Nguyễn Minh Quốc (PD Ngộ Thành Thiên)
10 Lâm Thị Ngọc Quý (PD Huệ Lâm Như)
11 Nguyễn Mai Quyên (PD Huệ Minh Thiền)
12 Nguyễn Thị Son (PD Nhuận Trí Nguyên)
13 Lê Thị Tuyết Tâm (PD Mỹ Hoa)
14 Võ Hoàng Tâm (PD Huệ Phước)
15 Trần Bá Tấn (PD Minh Bộ)
16 Nguyễn Nhật Thái (PD Quang Hỷ)
17 Nguyễn Thị Thắng (PD Tịnh Thắng)
18 Lê Bá Thân (PD Thiện Tâm)
19 Phạm Thị Hảo Thanh (PD Phúc An Tường)
20 Lê Phước Thành (PD Diệu Từ)
21 Phạm Thị Thanh Thảo (PD Tường Thanh)
22 Phan Nguyệt Thảo (PD Chơn Hoa Thường)
23 Dương Bé Thi
24 Nguyễn Kim Thiện (PD Liên Thiện)
25 Phạm Thị Thu
26 Trần Thị Hoài Thu (PD Huệ Tường An)
27 Nguyễn Đào Anh Thư
28 Lê Hoàng Anh Thư (PD Tịnh Khánh)
29 Trương Kỹ Thuật (PD Minh Giác)
30 Lê Thi Thương (PD Tuệ Bi)
31 Đặng Thị Thủy (PD Liên Cẩn)
32 Trần Thị Tiếp (PD Diệu Hiền)
33 Nguyễn Quốc Toản (PD Ngộ Vinh Trọng)
34 Võ Minh Trang (PD Liên Trang)
35 Hồ Thị Thuỳ Trang (PD Thích Nữ Lệ Thư)
36 Phan Thùy Trang (PD Hạnh Tâm)
37 Phan Minh Trung (PD Tâm Pháp)
38 Đặng Thành Trung (PD Trí Hiếu)
39 Mạc Thị Tuyết (PD Thích Nữ Giác Hải Hạnh)
40 Doãn Lê Ngọc Văn (PD Tịnh Văn)
41 Nguyen Thanh Vy (PD Hòa Minh)
42 Nguyễn Thị Mỹ Lệ (PD Quảng Trung)
43 Phan Thị Kim Vang (PD Như Trang)
44 Nguyễn Thị Mỹ Dung (PD Quảng Đoan)
45 Nguyễn Thị Thu  (PD Nguyễn Thị Thu)
46 Lê Đỗ Hòa An (PD Quảng Từ)
47 Nguyễn Thị Nguyệt Anh (PD Liên Anh)
48 Nguyễn Nhật Ánh (PD Tâm Huy)
49 Điền Trần Cảnh (PD Thiện Trực)
50 Trương Thị Kim Chi (PD Chánh Tân)
51 Nguyễn Thanh Chương (PD Thiện Nhân)
52 Nguyễn Thị Ngọc Điệp
53 Nguyễn Quang Đông
54 Lê Thị Kim Dung (PD Hạnh Phi)
55 Nguyễn Thị Ngọc Dung (PD Tường Chân)
56 Hoa Thị Hồng Gấm (PD Huệ Hồng Thanh)
57 Nguyễn Dương Ngọc Giàu (PD Ngọc Đất)
58 Lý Thị Sơn Hà (PD Đồng Thọ)
59 Lâm Ngọc Hà (PD Tâm Tịnh)
60 Ngô Thị Phi Hải (PD Giác Vân)
61 Nguyễn Mai Minh Hằng (PD Hằng Mai)
62 Trần Thị Hằng (PD Diệu Thuận)
63 Nguyễn Thị Hậu (PD Tuệ Tâm)
64 Bùi Mạnh Hùng
65 Nguyễn Thị Mai Khanh (PD Nguyên Hoa Dung)
66 Đoàn Thị Mỹ Lệ (PD Đồng Hạnh)
67 Nguyễn Thị Bích Liên (PD Diệu Hoa)
68 Châu Mỹ Linh (PD Ngọc Nhường)
69 Nguyễn Thị Thúy Linh (PD Liên Linh)
70 Võ Yến Linh (PD Diệu Chi)
71 Lê Trần Hoàng Minh (PD Thích Thông Nhựt)
72 Phùng A Mùi (PD Phúc Hoằng Quý)
73 Huyền Tôn Nữ Phương Nga (PD Tịnh Hiền)
74 Phạm Thị Nga (PD Nghĩa Ngọc)
75 Nguyễn Văn Ngô (PD Như Tự)
76 Nguyễn Đặng Ánh Ngọc (PD Liên Ngọc)
77 Nguyễn Nữ Hoa (PD Pháp Tính)
78 Nguyễn Trang Đài (PD Vi Thảo)
79 Trần Ngọc Thương Thương (PD Liên Ngọc)
80 Trần Minh Trực (PD Nghiêm Tiến)
81 Phạm Kim Anh (PD Thích Nữ An Hậu)
82 Trần Văn Bình (PD Từ Nhượng)
83 Trần Thị Thất Bảo Châu (PD Vạn Ngọc)
84 Nguyễn Đức Chính (PD Ngộ Thiện Chánh)
85 Nguyễn Chí Cường (PD Tịnh Cường)
86 Trịnh Kim Diệu (PD Liên Diệu)
87 Trương Mỹ Dung (PD Phúc Khả Lượng)
88 Lê Khánh Duy (PD Nguyện Giao)
89 Phạm Thúy Hà (PD Phạm Thúy Hà)
90 Thân Minh Hải (PD Ngộ Tuệ Thi)
91 Tạ Công Hàm (PD Tịnh Lực)
92 Trần Thị Thuý Hằng (PD Thích Nữ An Hương)
93 Nguyễn Thị Diệu Hạnh (PD Nguyên An)
94 Chung Vũ Hùng
95 NguyễN Thị Mỹ Hương (PD Thanh NhàN)
96 Hồ Thị Liệu (PD Nhuận Hương)
97 Trần Thi Hồng Loan (PD Tường Loan)
98 Bùi Thị Thúy Loan (PD Quảng Phụng)
99 Đặng Rét Manh (PD Tịnh Khuyến)
100 Đỗ Thị Nga (PD Chơn Ngọc Phương)
101 Bùi Thị Như Ngọc (PD Liên Ngọc)
102 Trần Thị Nguyên (PD Ngọc Hiển)
103 Nguyễn Thị Ngọc Hân (PD Diệu Tâm)
104 Nguyễn Thị Diệu Hồng
105 Ngô Thị Thu Hương (PD Diệu Đăng)
106 Nguyễn Trường Tuấn Kiệt (PD Tâm Bửu Trung)
107 Bùi Thị Lan (PD Giác Diệu Từ)
108 Trần Thị Ngọc Linh (PD Liên Hân)
109 Nguyễn Ngọc Sao Linh (PD Liên Linh)
110 Nguyễn Thị Luyến (PD Thích Thiên Dung)
111 Nguyễn Thị Nguyệt (PD Diệu Quang)
112 Nguyễn Thị Huỳnh Như (PD Liên Như)
113 Dương Thị Ánh Nhung (PD Tuệ Đức)
114 Huỳnh Thị Nhượng (PD Thích Nữ Chúc Thành)
115 Nguyễn Thị Nữ (PD Đồng Trinh)
116 Vũ Thị Tú Oanh (PD Diệu Đào)
117 Đinh Thị Hoàng Oanh (PD Diệu Thông)
118 Nguyện Thúy Phuong (PD Tích Thanh)
119 Nguyễn Tân Phương (PD Ngộ Túc Kim)
120 Hoàng Thị Quy (PD Liên Quy)
121 Vũ Thị Xuân Quý (PD Diệu Ân)
122 Vũ Thị Phương Quỳnh (PD Giác Mai Chi)
123 Trần Cao Sơn (PD Chưa Có)
124 Nguyễn Tấn Tài (PD Xuân Đức)
125 Trịnh Xu Thiện (PD Diệu Thiện)
126 Nguyễn Thị Thinh (PD Tín Nhãn)
127 Phạm Kim Thoa (PD Nhuận Thảo)
128 Nguyễn Thị Kim Thoa (PD Diệu Trâm)
129 Lâm Văn Thơi (PD Thanh Bửu)
130 Trần Thị Thuận (PD Thích Nữ Lâm Sơn Hương)
131 Phạm Thị Thực
132 Nguyễn Thuý Thuý (PD Hoa Phước)
133 Châu Thái Tường Thy (PD Diệu Thơ)
134 Trần Thị Thuỷ Tiên (PD Thích Nữ Liên Thịnh)
135 Trần Thị Cẩm Tiên (PD Tịnh Tiên)
136 Nguyễn Như Nam Trân (PD Diệu Âm Châu)
137 Mai Kiều Trang (PD Chiếu Trí)
138 Diêu Huỳnh Bích Trang (PD Phúc Ngọc Huệ)
139 Dương Thanh Tươi (PD Nguyên Niệm)
140 Phạm Thị Tuyết (PD Liên Tuyết)
141 Nguyễn Thị Quang Vinh (PD Tịnh Điều)
142 Trần Thị Minh Xuân (PD Thích Nữ Liên Xuân)
143 Lê Ngọc Yến (PD Diệu Lộc)
144 Trần Thị Phi Yến (PD Diệu Oanh)
145 Lê Thị Phương Trang (PD Nguyệt Huệ Tường)
146 Lê Trần Ý Diễm (PD Ngọc Phúc)
147 Nguyễn Thị Y Phụng (PD Thích Nữ Nhật Hương)
148 Phạm Thị Hương (PD Giác Hương Xuân)
149 Phạm Thị Thanh Hoa (PD Giác Tịnh Hải)
150 Nguyễn Kim Oanh (PD Thích Nữ Nhuận Anh)
151 Trần Lê Xuân Hương (PD Liên Hương)
152 Trần Thị Quý (PD Thánh Hóa)
153 Mai Thị Thuý (PD Liên Ngọc)

Ban tổ chức Khóa học hiện đang tiếp tục xét duyệt và cập nhật danh sách các vị đạt tiêu chí của khóa học đã đề ra, thì sẽ được cấp giấy chứng nhận của đợt tiếp theo