CHƯNG NHẬN KHÓA TU ONLINE – MỘT NGÀY AN LẠC (lần thứ 3) ngày 7 tháng 11

Quý vị hoan hỷ click vào tên để tải giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận bị sai hoặc thiếu quý vị hoan hỷ liên lạc: 

 0944020802 (ĐĐ. T Tuệ Tánh)

0918416050  (cư sỹ Chí Ngọc)

TÊN PHÁP DANH
1 Nguyễn Phương Anh PD: Hoa Minh
2 Trịnh Thị Tố Anh
3 Lưu Thị Bảo PD: Diệu Hoa
4 Nguyễn Thị Hồng Châu PD: Diệu Kim
5 Trương Thị Kim Chi PD: Nguyên Tâm
6 Trương Thị Kim Chi PD: Chánh Tân
7 Đoàn Vũ Nam Cường PD: Ngộ Trực Khôi
8 Võ Quốc Cường PD: Đặng Văn Trung
9 Nguyễn Thành Đạt PD: Như Vinh
10 Hoàng Phương Đông PD: Nhật Phương
11 Ha Kim Dung PD: Hoa Hạnh
12 Nguyễn Thị Mai Dung PD: Diệu Phương
13 Trần Thị Kim Dung PD: Đồng Dưa
14 Nguyễn Triệu Khánh Dương PD: Giác Minh Tâm
15 Nguyễn Minh Đương PD: Thiện Thống
16 Lê Thị Duyên PD: Bảo Hạnh
17 Doãn Thanh Hải
18 Nguyễn Tứ Hải PD: Đồng Biên
19 Nguyễn Bích Hằng PD: Hoa Thiện
20 Nguyễn Thị Thu Hằng PD: Diệu Liên
21 NguyễN Thị HạNh PD: DiệU Vân
22 Nguyễn Thị Hạnh PD: Diệu Diệu Hoa
23 Lê Thị Thuý Hiền PD: Tường Quý
24 Phạm Thị Hiền PD: Từ Hạnh Bảo
25 Vũ Thị Mỹ Hiệp PD: Diệu Mỹ
26 Nguyễn Thế Hiệu PD: Tâm Hiếu
27 Trần Thị Hoa PD: Như Mục
28 Nguyễn Ích Hoàn PD: Ngộ Túc Lương
29 Lê Văn Hoàng PD: Thích Huệ Tâm
30 Lê Văn Hoàng PD: Thích Huệ Tâm
31 Nguyễn Thị Huê PD: Huệ Thơm
32 Nguyễn Thị Huệ PD: Thạnh An
33 Võ Ngọc Huệ PD: Đức Hoa
34 Nguyễn Đăng Hùng PD: Tâm Lượng
35 Nguyễn Mạnh Hùng PD: Ngộ Phúc Dũng
36 Phạm Ngọc Hùng PD: Tịnh Hùng
37 Đoàn Tô Ngọc Hương PD: Ngọc Hậu
38 Ngô Thị Thu Hương PD: Diệu Đăng
39 Lương Niệm Huy PD: Tịnh Huân
40 Trương Thị Huyền PD: Chơn Tịnh Hoa
41 Nguyễn Hoan Hỷ PD: Thiện Lọc
42 Võ Nhật Đình Kha PD: Phước Vinh
43 Nguyễn Thị Khang PD: Tín An
44 Huỳnh Thị Khánh PD: Ngọc Hỷ
45 Đỗ Như Khoa PD: Tự Phúc Chính
46 Nguyễn Quốc Nguyên Khoa PD: Ngộ Tuấn Lâm
47 Ngô Thị La PD: Hoa Hạnh
48 Nguyễn Thị Là PD: Hoa Phước
49 Nguyễn Thị Lánh PD: Đồng Hoa
50 Hoàng Thị Liên PD: Chơn Tịnh Vân
51 Trần Thị Liên PD: Nhuận Đài
52 Đỗ Thị Liễu PD: Nhuận Phương
53 Phạm Thị Bích Liễu PD: Chúc Đào
54 Nguyễn Thị Loan PD: Chơn Diệu Hữu
55 Tran Thi Hong Loan PD: Tuong Loan
56 Đinh Văn Lợi
57 Trần Quang Lực PD: Nguyên Hùng
58 Đỗ Thị Hồng Lũy PD: Quảng Truyền
59 Nguyen Thi Mai PD: Thanh Hảo
60 Nguyễn Thị Phương Mai PD: Ngọc Diệu Thiện
61 Nguyễn Văn Nam PD: Nhuận Hùng
62 Võ Thị Nây PD: Liên Tịnh
63 Diệu Ngân
64 Phạm Kim Ngân PD: Diệu Gấm
65 Nguyễn Văn Ngọc PD: Tâm Anh
66 Đỗ Thị Nguyệt PD: Đạt Nhiên
67 Hoàng Ngọc Như Nguyệt PD: Như Phước
68 Nguyễn Thị Thu Nguyệt PD: Tường Thoa
69 Trần Thị Minh Nguyệt PD: Diệu Ngân
70 Hồ Thị Thập Nhất PD: Hạnh Hương
71 Lê Khánh Nhi PD: An Hảo
72 Nguyễn Hoàng Nhi
73 Phạm Thi Ngọc Nhung PD: Chúc Nguyên
74 Dương Thị Nở PD: Hoa Tâm
75 Lê Thị Kim Oanh PD: Ngọc Vũ
76 Lương Thị Ngọc Oanh PD: Diệu Thanh
77 Trần Thị Kim Oanh PD: Hiệu Diệu Yến
78 Trần Thị Kim Oanh PD: Chơn Tâm Dung
79 Võ Thúy Oanh PD:  Diệu Bình
80 Nguyễn Thiên Phú PD: Trung Thọ
81 Lê Hoàng Phúc PD: Ngộ Tấn Phát
82 Nguyễn Thị Phúc
83 Nguyễn Thị Phúc PD: Thanh
84 Nguyễn Thị Thanh Phương PD: Nguyệt Nga
85 Nguyễn Thúy Phương PD: Tích Thanh
86 Nhật Phương PD: Hoàng Phương Đông
87 Nguyễn Thị Quế PD: Hoa Hương
88 Nguyễn Thị San PD: Diệu Sang
89 Nguyễn Thị Sang PD: Hoa Thiện
90 Vũ Thị Sen PD: Diệu Liên
91 Cao Thi Tam PD: Dieu Phap
92 Cao Thi Tam PD: Diệu Phước
93 Phạm Bá Tám PD: Nguyên Trí Tín
94 Đặng Văn Thanh PD: Tuệ Tâm Lương
95 Nguyễn Hoàng Thạch Thảo PD: Diệu Thảo
96 Phạm Thị Thanh Thảo PD: Tường Thanh
97 Thái Thị Thu Thảo PD: Diệu Thảo
98 Nguyễn Thị Thinh PD: Tín Nhãn
99 Đặng Thị Thọ PD: Như Chúc
100 Nguyen Thi Thong PD: Nhat Lanh
101 Nông Thị Trung Thu PD: Chơn Tâm Thuận
102 Phạm Thị Hoài Thu PD: Ngọc Minh
103 Vũ Thị Minh Thu PD: Diệu Hương
104 Lê Thị Thưa PD: Hiệu Diệu Tịnh
105 Trần Ngọc Thuận PD: Diệu Hoà
106 Lê Thị Thu Thuỷ PD: Trí Lương
107 Lê Thu Thủy PD: Đức Tuyền
108 Thái Thu Thủy PD:  Đồng Chung
109 Nguyễn Thị Tiến PD: Nhuận Đài
110 Phạm Gia Phúc Toàn PD: Ngộ Tuấn Huân
111 Thạch Thị Bích Trâm PD: Giác Hiển Nghiên
112 Đan Trần PD: Tường Nguyên
113 Liên Trang
114 Đặng Văn Trung
115 Đào Quang Trường PD: Phúc Trí
116 NguyễN Thị Kim Tú PD: Liên Tú
117 Huỳnh Thanh Tuấn PD: Nguyên Trí Tú
118 Phạm Thị Tuyết PD: Liên Tuyết
119 Nguyễn Thị Tỵ PD: Diệu Mỵ
120 Lê Thị HồNg Vân PD: TườNg HồNg
121 Nguyễn Thị Hồng Vân PD: Chánh Kiến
122 Nguyễn Thị Thanh Vân PD: Giác Diệu Hạc
123 Phạm Hoài Vân PD: Hoằng Nghĩa
124 Trịnh Thị Viên PD: Chơn Viên Đức
125 Trần Thị Vinh PD: Chơn Diệu Đức
126 Trầnthi Vinh PD: Chơn Diệu Đức
127 Huỳnh Thanh Vũ PD: Thiện Huệ
128 La Thanh Vũ PD: Thiện Thuận
129 Nguyễn Thị Xuân PD: Nhuận Thu
130 Lê Ngọc Yến PD: Diệu Lộc
131 Đoàn Thị Điều  PD: Tịnh Tuệ
132 Dương Thị Mỹ  PD: Hoa Hương
133 Hà Thị Lợi  PD: Chân Diệu Phúc
134 Lê Thị Phương Oanh  PD: Quảng Liên Phương
135 Lê Thị Thuỳ Trang  PD: Hoa Hạnh
136 Lưu Kim Nhất  PD: Quảng Tâm
137 Lý Khánh Phụng  PD: Diệu Hoàng
138 Mai Thị Thuý  PD: Liên Ngoc
139 Nguyễn Thị Hồng Nhung  PD: Liên Nhung
140 Nguyễn Thị Phên  PD: Lệ Phân
141 Phan Thị Duyên  PD: Nguyên Nhân
142 Trần Văn Bình  PD: Từ Nhượng
143 Võ Thị Ánh  PD: Phước Quang
144 Vũ Thị An  PD: Giác Chúc Huyền Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *