DANH SÁCH KHÓA TU 1 NGÀY – 17/10/2021

DANH SÁCH KHÓA TU MỘT NGÀY

(17/10/2021)

STT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH
1 Ngô Thị Thanh Thúy
2 Nguyễn Quốc Nguyên Khoa Ngộ Tuấn Lâm
3 Hồ Bảo Thiện Giác
4 Nguyễn Chí Thanh
5 Nguyễn Thị Lưu Tâm Ngọc Tánh
6 Đỗ Thị Mộng Kiều Tâm Hoa
7 Trần Thị Nguyên Ngọc Hiển
8 Huỳnh Thanh Tuấn Nguyên Trí Tú
9 Lê Thị Thu Thuỷ Trí Lương
10 Võ Thị Châu Thanh Duy
11 Võ Văn Thạch Thích Viên Nhẫn
12 Phạm Thị Cẩm Tú Liên Tài
13 Phan Thị Minh Huệ
14 Trần Thị Hoàng Diệu Liên Diệu
15 Nguyễn Thị Mai Uyên
16 Nguyễn Hoàng Thạch Thảo Diệu Thảo
17 Nguyễn Thị Ngọc Dung Chúc Diệu Hợp
18 Nguyễn Mạnh Hùng Ngộ Phúc Dũng
19 Nguyễn Tuấn Thanh Nguyên Tịnh
20 Nguyễn Thị Tiến Nhuận Tuyền
21 Bùi Thị Tuyết Hạnh
22 Thái Thị Thu Thảo Diệu Thảo
23 Võ Minh Trang Liên Trang
24 Khưu Thị Thùy Trang Huệ Trang Thanh
25 Đinh Hồ Ái Vy Từ Chơn
26 Trần Thị Kim Oanh Chơn Tâm Dung
27 Nguyễn Thị Hồng Châu Diệu Kim
28 Nguyễn Thị Hiền Dung Hoa Hạnh
29 Phạm Thị Bích Liễu Chúc Đào
30 Nguyễn Đình Hùng Thiện Dũng
31 Nguyễn Thị Xuán Nhuận Thu
32 Vũ Thị An Giác Chúc Huyền Thuận
33 Nguyễn Thị Mai Dung Diệu Phương
34 Nguyễn Phương Anh Hoa Minh
35 Lương Thị Quỳnh Như Trung Kim
36 Hà Nguyễn Minh Trang Giác Diệu Thu
37 Trần Thị Lan Hương
38 Huỳnh Thanh Vũ Thiện Huệ
39 Trần Thị Tuyết Từ Thanh
40 Hồ Thị Phương Ngọc Huệ
41 Nguyển Thị Thuỷ Quảng Hải
42 Lê Khánh Nhi An Hảo
43 Nguyễn Thị Mai Dương Hoa Trí
44 Nguyễn Tứ Hải Đồng Biên
45 Võ Thị Nây Liên Tịnh
46 Phạm Thị Hải Bình Tuệ Minh
47 Phạm Thị Thanh Thảo Tường Thanh
48 Đặng Thị Quỳnh
49 Trần Ngọc Hân Vi Nguyện
50 Đàm Thuý Loan Hoa Minh
51 Tạ Thị Bến Diệu Trí.
52 Ngô Thị Diễm Trang Thanh Nghiêm
53 Lê Thị Hậu Chúc Học
54 Nguyễn Thúy Phương Tích Thanh
55 Võ Thị Ánh Phước Quang
56 Phạm Thị Hồng Hạnh Diệu Hoàng
57 Hoàng Ngọc Như Nguyệt Như Phước
58 Lê Thị Hồng Vạn Từ
59 Nguyen Thilan Phuong Tam Huong
60 Đỗ Minh Hương Diệu Hạnh
61 Nguyễn Thị Hồng Vân Chánh Kiến
62 La Xuân Đào Tâm Mai
63 Lý Khánh Phụng Diệu Hoàng
64 Nguyễn Thị Thu Vân Tịnh Vân
65 Nguyễn Tân Phương Ngộ Túc Kim
66 Chu Thị Huyền Hoa Đạo Huyền
67 Nguyễn Hữu Bình
68 Nguyen Thi Bich Ngoc Hoa Minh
69 Dương Thị Nở Hoa Tâm
70 Đoàn Liên Hương Hoa Sen
71 Dương Kim Chúc Hạnh Dẫn
72 Nguyễn Thị Nữ Đồng Trinh
73 Đoàn Tô Ngọc Hương Ngọc Hậu
74 La Thanh Vũ Thiện Thuận
75 Đoàn Thị Thúy Thiên Tâm
76 Huỳnh Trung Bảo
77 Trần Thị Thuận Bạn Hoà
78 Chau Mình Dau Thien Hai
79 Nguyễn Thị Khang Tín An
80 Nguyễn Huỳnh Phương Ngọc Thiện
81 Hà Thị Tơ Như Thuận
82 Phạm Thị Ngọc Nhung Chúc Nguyên
83 Lương Niệm Huy Tịnh Huân
84 Nguyễn Thị Thu Mơ Nguyên Hoa
85 Võ Mạnh Huỳnh Ngộ Tuấn Bằng
86 Nguyễn Thị Mây Ngọc Thông
87 Trần Thị Bé Bảy Tường Bích
88 Nguyễn Thị Mộng Hoa Nhật Hoặc
89 Hoàng Hoa Siêu Nhã Chơn Nguyện Hiền
90 Đặng Thị Vân Liên Vân
91 Huỳnh Tấn Phát Quảng Tôn
92 Nguyễn Thị Huyền Liên Tâm
93 Đặng Thị Dũng Quảng Xuất
94 Trần Thị Rết- Đức Hoà
95 Phùng Thị Thương Hạnh Thiện
96 Nông Thi Trung Thu Pd Chơn Tâm Thuận
97 Nguyễn Tường Vi Ngọc Mỹ
98 Ngô Thị Năm Diệu Lục
99 Trần Quang Lực Nguyên Hùng
100 Nguyễn Ngọc Dung Giác Hoà
101 Trịnh Thị Dịu Diệu An Mỹ
102 Nguyễn Thị Loan Chơn Diệu Hữu
103 Nguyễn Thị Tâm Chơn Nhã Thanh
104 Lại Thị Tâm Hiệu Diệu Tích
105 Trương Ngọc Liên Tịnh Liên
106 Võ Thị Thu Cúc Thị Hồng
107 Võ Ngọc Bình Quảng Tâm
108 Nguyễn Thị Kim Hương Diệu Hồng
109 Lưu Minh Trí Minh Trí
110 Nguyễn Tiến Hùng Nhuận Biện
111 Trần Thị Thùy Trang
112 Lê Văn Hoàng Thích Huệ Tâm
113 Trần Thị Ngọc Chi
114 Phạm Thị Tuyết Liên Tuyết
115 Trần Minh Hiền Chơn Tuệ Hiền
116 Phan Quang Minh Chánh Phúc Trí
117 Nguyễn Thị Thu Thảo Diệu Tâm
118 Lê Thị Tám Diệu Phươcs
119 Trần Thị Kim Oanh Hiệu Diệu Yến
120 Đào Kim Cương Liên Trân
121 Phan Thanh Ngoan Trí Phong Thiện
122 Nguyễn Thị Thu Ba Nguyên Khai
123 Nguyễn Thị Hường Liên Hường
124 Bùi Thị Hoa Nguyên Quả
125 Lê Thị Thuý Hiền Tường Quý
126 Lê Thị Kim Dung Quảng Hạnh Phi
127 Bùi Thị Anh Thư Tịnh Kiến
128 Phạm Thị Hồng Phương Diệu Hường
129 Trần Thị Kim Dung Đồng Dưa
130 Nguyễn Sỹ Đại Phúc Thịnh
131 Trấn Thị Kim Duyên Hoa Đạp
132 Dương Cẩm Ly Diệu Cẩm
133 Bùi Thị Thanh Nhàn Tuệ Tâm
134 Đinh Tuyết Lan Diệu Hương Hoa
135 Lê Thị Kiều Oanh Pd: Diệu Nhơn
136 Trần Thị Lan Diệu Lan
137 Huỳnh Thị Lệ Thu Đức Bi
138 Lê Thị Kim Oanh Hoa Minh
139 Trần Kim Tú Bảo Tú
140 Bùi Thị Bích Thuỷ Hiệu Diệu Thanh
141 Bùi Ngọc Hoa Ngọc Bích
142 Nguyễn Thị Tâm Huyền Diệu
143 Hồ Thị Thập Nhất Hạnh Hương
144 Hoang Thi Liên Nhuan Tinh
145 Nguyễn Thị Thanh Hương
146 Trần Thị Vinh Hoa Hạnh
147 Lê Thị Thuỳ Trang
148 Nguyễn Thị Cẩm Nhật Kim
149 Huynh Thi Thanh Trúc Diệu Châu
150 Nguyễn Hạnh Phúc Ngộ Vĩnh Hiếu
151 Lê Thị Thiền Minh Thông
152 Trần Thị Mai Liên
153 Trần Thị Kim Loan Từ Thảo
154 Nguyễn Bích Hằng Hoa Thiện
155 Hoàng Thị Minh Huệ Chơn Từ Dung
156 Nguyễn Thị Kim Thoa Diệu Quang
157 Nguyễn Thị Phên Lệ Phân
158 Phạm Thị Lanh Nhuận Lợi
159 Nguyễn Thị Liên Ngoc Bích
160 Lê Thị Thu Hà Nhuận Hải
161 Nguyễn Hoàng Nhi
162 Võ Thi Thanh Phúc Kiều Đức
163 Nguyễn Thị Khoa Huệ Cầu
164 Nguyễn Thị Hạnh Diệu Diệu Hoa
165 Stacey Thị Thanh Truyền
166 Nguyễn Mộng Linh Liên Linh
167 Nguyễn Thị Diễm Thúy Chúc Ngọc
168 Nguyễn Văn Long
169 Lê Thị Phương Oanh Quảng Liên Phương
170 Nguyen Thi Thong Nhat Lanh
171 Nguyễn Phước Lâm Ngộ Viên Long
172 Nguyễn Thị Huệ Ngọc Huệ
173 Trần Ngọc Thuận Diệu Hòa
174 Phan Thị Mỹ
175 Trần Thị Ngọc Hiệu Âm Diệu Ngọc
176 Trần Văn Bình Từ Nhượng
177 Ngô Thị Thu Hương Diệu Đăng
178 Chu Thị Thu Huyền Xuân Diệu
179 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
180 Lê Kiều Hân Diệu Nguyện
181 Nguyễn Thị Hồng Nga
182 Hà Thị Lợi Chân Diệu Phúc
183 Trần Thị Thanh Tâm Chúc Mỹ Thanh
184 Nguyễn Thị Hạnh Diệu Nhiên
185 Vương Thị Thúy Hương Diệu Lan
186 Nguyễn Thị Thu Thủy
187 Nguyễn Triệu Khánh Dương Giác Minh Tâm
188 Đỗ Thị Hạnh
189 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Tường Thoa
190 Đỗ Thị Hồng Lũy Quảng Truyền
191 Đặng Bích Hậu
192 Mai Thị Kim Chi Chúc Bích
193 Nguyễn Thị Thu Hằng Điệu Liên
194 Trần An Hải Liên Ngọc
195 Nguyễn Thị Mỹ Sương Diệu Thường
196 Phạm Thị Hoài Thu Ngọc Minh
197 Trần Thị Hoa Như Mục
198 Nguyễn Thị Là Hoa Phước
199 Nguyễn Thị Quế Hoa Hương
200 Nguyễn Ích Hoàn Ngộ Túc Lương
201 Nguyễn Thị Như Ý. Ngọc Diệu.
202 Nguyễn Thị Tường Vi Chúc Hoa
203 Nguyễn Thị Tý Đức Tịnh
204 Bùi Xuân Thắm Hoa Đạo
205 Dương Thị Chiên Quảng Huệ
206 Nguyên Thị San Diệu Sang
207 Chu Thị Thảo
208 Vũ Thị Triều Quảng Trí
209 Ngô Thị La Hoa Hạnh
210 Trần Thị Vinh Chơn Diêu Đức
211 Nguyễn Thị Thinh Tín Nhãn
212 Phạm Thị Thu Hiền
213 Nguyễn Thị Nhâm Hoa Trí
214 Đoàn Vũ Nam Cường Ngộ Trực Khôi
215 Trần Thị Hoa Như Mục
216 Nguyễn Hồng Sơn Phúc Bảo
217 Phạm Thị Hiền Từ Hạnh Bảo
218 Nguyễn Thị Sang Hoa Thiện
219 Đỗ Thị Thuỷ Hiệu Diệu Thanh
220 Đoàn Thị Điều Tịnh Tuệ
221 Đặng Thị Thanh Trúc
222 Bùi Thị Hoa Nguyên Quả
223 Mai Thị Thuý Liên Ngoc
224 Đăng Thu Hương Minh Hương
225 Phan Quang Minh Chánh Phúc Trí
226 Nguyễn Thị Hồng Diệu Âm Thu Hương
227 Trần Thị Thuỳ Trang Từ Mình Nghiêm
228 Nguyễn Thị Thư Hoa Tâm
229 Trần Thị Thuỳ Vân Từ Hạnh Hải
230 Trần Thị Thúy Vân Từ Hạnh Hải
231 Trần Bá Tấn Minh Bộ
232 Phạm Thu Trang Diệu Thiết
233 Phạm Gia Phúc Toàn Ngộ Tuấn Huân
234 Lê Thị Hồng Vân Tường Hồng
235 Lương Niệm Huy Tịnh Huân
236 Thạch Thị Bích Trâm Giác Hiển Nghiêm
237 Vũ Ngọc Lan Hoa Tâm
238 Bùi Thị Thu Hà Giác Phúc Hiếu
239 Nguyễn Ngọc Đan Thanh Tường Phát
240 Ngô Thị Hoa Liên Hoa
241 Nguyễn Minh Đương Thiện Thống
242 Võ Thúy Oanh Diệu Bình
243 Bùi Thị Thu Hà Giác Phúc Hiếu
244 Nguyễn Thị Xuyên Hoa Huệ
245 Trương Hồng Hạnh Thiện Hạnh
246 Nguyễn Thiên Phú Trung Thọ
247 Phạm Thị Thúy Quyên Tâm Tường
248 Nguyễn Hoan Hỷ Thiện Lộc
249 Nguyễn Văn Đạt Trí Đạt
250 Nguyễn Thanh Khang Thích Tịnh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *