9. Bát đại Nhơn Giác đệ Ngũ Giác Tri

GIẢNG SƯ: TT. THÍCH PHƯỚC NGHIÊM. ủy viên HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương

THỜI GIAN THUYẾT GIẢNG: 19g30 ngày 19/10/2021 (14/9 AL) thứ 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *