8. Ý nghĩa thờ Phật, lạy Phật và cúng Phật

Giảng sư: Sư cô Thích nữ Minh Hiền – Trưởng Ban Thông Tin Truyền Thông Huyện Ân Thi

Thời gian thuyết giảng: 13g30 ngày 18/10/2021 (13/9 AL) thứ 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *