6. Bố thí Ba La Mật

GIẢNG SƯ: ĐĐ. THÍCH THIỆN TÂM – PHÓ TỔNG BIÊN TẬP PHẬT SỰ ONLINE

THỜI GIAN THUYẾT GIẢNG: 19g30 ngày 16/10/2021 (11/9 AL) thứ 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *