5.Năm giới cấm và những lợi ích của việc giữ giới

Giảng sư: Đại đức Thích Đồng Lợi – Chánh Thư Ký Quận 4 TP. HCM

Thời gian thuyết giảng: 13g30 ngày 15/10/2021 (10/9 AL) thứ 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *