3. Giới thiệu tóm tắt lược sử Đức Phật

Giảng sư: TT. Thích Phước Nghiêm Ủy viên HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương

Thời gian thuyết giảng: 13g30 ngày 13/10/2021 (08/9 AL) thứ 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *