26. Trích giảng Kinh Bách Dụ phần 3

GIẢNG SƯ: TT. THÍCH ĐỒNG THÀNH – PHÓ TRƯỞNG BAN TT BTS PHẬT GIÁO TỈNH BÌNH ĐỊNH

THỜI GIAN THUYẾT GIẢNG:19g30 ngày 05/11/2021 (01/10 AL) thứ 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *