24. Trích giảng Kinh Bách Dụ phần 2

GIẢNG SƯ: TT. THÍCH ĐỒNG THÀNH – PHÓ TRƯỞNG BAN TT BTS PHẬT GIÁO TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thời gian thuyết giảng:19g30 ngày 03/11/2021 (29/9 AL) thứ 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *