23. Lịch sử Phật giáo Việt Nam  phần 2

Giảng sư: ĐĐ. Thích Chánh Thuần – Giáo Thọ Sư Khóa Đào Tạo Cao Cấp Giảng Sư.

Thời gian thuyết giảng: 19g30 ngày 02/11/2021 (28/9 AL) thứ 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *