2. Bát đại Nhơn Giác đệ tứ Giác Tri

GIẢNG SƯ: TT. THÍCH PHƯỚC NGHIÊM Ủy viên HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương

THỜI GIAN THUYẾT GIẢNG: 19g30 ngày 12/10/2021 (07/9 AL) thứ 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *