DANH SÁCH CƠ BẢN PHẬT HỌC KHÓA 3

DANH SÁCH CƠ BẢN PHẬT HỌC KHÓA 3

 KHAI GIẢNG VÀO LÚC 13H30 NGÀY 11/10/2021 – (06/9 AL)

STT MÃ HỌC VIÊN HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH ( NẾU CÓ )
1 CBK3001 Phạm Thị Thúy Quyên Tâm Tường
2 CBK3002 Trần Thị Nguyên Ngọc Hiển
3 CBK3003 Trần Thị Len Thích Bảo Hân
4 CBK3004 Huỳnh Trung Bảo Không Có
5 CBK3005 Đinh Văn Lợi Thị Lộc
6 CBK3006 Nguyễn Văn Hiếu Minh Trọng
7 CBK3007 Võ Thị Bích Trâm Diệu Thiện
8 CBK3008 Nguyễn Đức Tiến Phúc Thông
9 CBK3009 Trần Văn Bình Từ Nhượng
10 CBK3010 Ngô Thị Thu Hương Diệu Đăng
11 CBK3011 Phạm Thị Yến Nhi Phổ Hiền
12 CBK3012 Trần Thị Thuỳ Linh Tường Hạ
13 CBK3013 Lê Thị Minh Ngọc Huệ Ngọc.
14 CBK3014 Nguyễn Thị Hoa Diệu Thạnh
15 CBK3015 Trần Thị Hoàng Diệu Liên Diệu
16 CBK3016 Nguyễn Thị Ngọc Dung Tâm Từ
17 CBK3017 Nguyễn Thị Thu Hương Chưa Có
18 CBK3018 Nguyễn Kim Anh Diệu Ngoc
19 CBK3019 Nguyễn Quang Vũ Đức Tâm
20 CBK3020 Lê Thị Nguyệt Nguyên Hoa
21 CBK3021 Nguyễn Thị Hồng Vân Chánh Kiến
22 CBK3022 Lê Công Danh Quang Dự
23 CBK3023 Nguyễn Thanh Bình Diệu Âm Tịnh Bình
24 CBK3024 Nguyễn Đức Dương Đạo Phong
25 CBK3025 Dương Thị Mỹ Hoa Hương
26 CBK3026 Nguyễn Liên Thanh Tâm Nhẫn
27 CBK3027 Trần Thị Phương Thanh Tường Viên
28 CBK3028 Nguyễn Tấn Phi Xuân Hùng
29 CBK3029 Nguyễn Mạnh Hùng Ngộ Phúc Dũng
30 CBK3030 Nguyễn Đức Hạnh Liên Hạnh
31 CBK3031 Nguyễn Thị Phương Duyên Giác Đạo Tú
32 CBK3032 Nguyễn Ka Uyên Diệu Tâm
33 CBK3033 Nguyễn Thị Mỹ Dương Linh Nhật
34 CBK3034 Lê Thị Thuỳ Trang Hoa Hạnh
35 CBK3035 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Không
36 CBK3036 Văn Thị Loan Ngọc Phụng
37 CBK3037 Lê Khắc Chiếu Chon Minh
38 CBK3038 Huỳnh Phạm Trang Thanh Diệu Nhã
39 CBK3039 Hà Thị Ngọc Thúy Diệu Ngọc
40 CBK3040 Lê Thị Ánh Dương Quên
41 CBK3041 Võ Văn Quý Quang Hoá
42 CBK3042 Nguyễn Thị Thanh Phương Nguyệt Nga
43 CBK3043 Phan Thị Thu Thảo Tuệ Tâm
44 CBK3044 Nguyễn Thị Phượng Tường Bửu
45 CBK3045 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nhuận Hiếu
46 CBK3046 Trần Cao Sơn Chưa Có
47 CBK3047 Hoàng Thị Minh Huệ Chơn Từ Dung
48 CBK3048 Trần Thị Hoa Như Mục
49 CBK3049 Trần Thị Lý Hưng Hải
50 CBK3050 Trương Trọng Tín Thiện Minh
51 CBK3051 Tôn Nữ Vân Anh Không Có
52 CBK3052 Mai Thị Thu Thủy Hoa Tâm
53 CBK3053 Luyện Thị Thu Hường Thích Tâm Phúc
54 CBK3054 Phạm Xuân Phổ Quảng Đức
55 CBK3055 Đỗ Thị Nga Không Có
56 CBK3056 Lê Thanh Duy Thiện Tâm
57 CBK3057 Phạm Thị Thu Hiền Con Chưa Có Ạ
58 CBK3058 Huỳnh Thị Kim Huyền Liên Huyền
59 CBK3059 Huỳnh Trần Quốc Trung Chơn Phương
60 CBK3060 Phạm Thị Thu Hương Không Có
61 CBK3061 Nguyễn Văn Tơ Tâm Chiếu Lý
62 CBK3062 Phạm Thị Dung Quảng Hòa
63 CBK3063 Huỳnh Thị Kim Loan Quãng Từ
64 CBK3064 Nguyễn Thị Kim Thương Diệu Lượng
65 CBK3065 Lâm Nguyễn Tường Dao Diệu Hảo
66 CBK3066 Nguyễn Thị Mỹ Chưa Có
67 CBK3067 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chưa Có
68 CBK3068 Nguyễn Thị Gái Diệu Hậu
69 CBK3069 Nguyễn Lê Trúc Anh Nguyên Hòa
70 CBK3070 Nguyễn Thị Thanh Khang Pd Tín An
71 CBK3071 Nguyễn Triệu Khánh Dương Giác Minh Tâm
72 CBK3072 Ngô Thį Dung Quảng Thùy
73 CBK3073 Trần Thị Mỹ Hạnh Tn Thánh Thảo
74 CBK3074 Hồ Thị Phương Ngọc Huệ
75 CBK3075 Nguyễn Hồng Yến Nhi Phước Tường
76 CBK3076 Huỳnh Thanh Tuấn Nguyên Trí Tú
77 CBK3077 Đỗ Mạnh Cường Chưa Có
78 CBK3078 Nguyễn Thị Thùy Duyên Tâm Thành
79 CBK3079 Nguyễn Thị Thúy An Diệu Từ
80 CBK3080 Nguyễn Hoàng Vũ Không
81 CBK3081 Nguyễn Thành Long Thích Tâm Minh
82 CBK3082 Nguyễn Ích Hoàn Ngộ Túc Lương
83 CBK3083 Nguyễn Thị Thanh Vân Giác Diệu Hạc
84 CBK3084 Lê Thị Sâm Diệu Sang
85 CBK3085 Hoàng Thị Sinh Từ Hòa
86 CBK3086 Trương Minh Trung Không
87 CBK3087 Lê Trung Kiên Nhuận Định
88 CBK3088 Nguyễn Văn Ngọc Tâm Anh
89 CBK3089 Nguyễn Chí Thành Pháp Tâm
90 CBK3090 Nông Ái Ngọc Quảng Chơn
91 CBK3091 Nguyễn Thị Hòa Quảng Hiền
92 CBK3092 Huỳnh Trọng Xuân Thọ Khánh Phước
93 CBK3093 Lê Thị Sen Chơn Tịnh Nhã
94 CBK3094 Phạm Thị Ngọc Nhung Chúc Nguyên
95 CBK3095 Alannah Trịnh Hoa Thiện
96 CBK3096 Hà Thành Trung Đức Hậu
97 CBK3097 Phan Thị Như Quỳnh Nhuận Diễm
98 CBK3098 Nguyễn Thị Kim Nha Chưa Có
99 CBK3099 Phan Trung Hưng Tịnh Nghĩa
100 CBK3100 Lữ Quang Định Thích Tịnh Pháp
101 CBK3101 Đặng Thị Ngọc Hà Minh Quyền
102 CBK3102 Dương Thị Nở Hoa Tâm
103 CBK3103 Nguyễn Thị Lâm Diệu Hải
104 CBK3104 Huỳnh Thanh Trúc Hữu Mỹ
105 CBK3105 La Thanh Vũ Thiện Thuận
106 CBK3106 Phùng Thị Minh Thu Hữu Tâm
107 CBK3107 Trần Thị Kim Yến Chưa Có
108 CBK3108 Nguyễn Phương Thanh Hữu Ngọc
109 CBK3109 Huỳnh Thị Kim Tuyền Ngọc Chơn
110 CBK3110 Phùng Thị Xuân Hiệu Diệu Thu
111 CBK3111 Võ Thị Nây Liên Tịnh
112 CBK3112 Nguyễn Thị Thùy Trinh Nhuận Tường
113 CBK3113 Trương Văn Đồng Thích Trung Hoà
114 CBK3114 Đào Quang Hạ Thích Giác Hạnh
115 CBK3115 Phan Thanh Huyền Thích Tâm Hương
116 CBK3116 Đoàn Thị Hằng Thích Minh Thanh
117 CBK3117 Phạm Lưu Hồng Anh Chân Như
118 CBK3118 Nguyễn Ngọc Huệ Diệu An
119 CBK3119 Lâm Thị Ngọc Quý Huệ Lâm Như
120 CBK3120 Phạm Minh Hạnh Không
121 CBK3121 Võ Điền Trúc Thy Hạnh Pháp
122 CBK3122 Nguyễn Ngọc Dung Giác Hoà
123 CBK3123 Phạm Thị Cúc Diệu Hoa
124 CBK3124 Nguyễn Thị Cẩm Hương Liên Hương
125 CBK3125 Chu Mai Lê Con Chưa Có
126 CBK3126 Lầu Thế Kiệt Ngộ Trương Sang
127 CBK3127 Cao Thị Sang Viên Tuệ
128 CBK3128 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Không Có
129 CBK3129 Lê Thi Thương Tuê Bi
130 CBK3130 Lê Phước Lộc Con Chưa Có Pháp Danh
131 CBK3131 Hà Thị Quyên Thích Diệu Huệ
132 CBK3132 Nguyễn Minh Thu Tâm Thảnh Thơi
133 CBK3133 Lưu Ngọc Thành Phước Công
134 CBK3134 Lê Văn Bảo Chưa Có
135 CBK3135 Nguyễn Tuấn Quyết Lương Ân Chí
136 CBK3136 Trần Thị Kim Oanh Hoa Minh
137 CBK3137 Trương Thị Hồng Nhớ Pd : Diệu Hiền
138 CBK3138 Trần Thị Thùy Trang Liên Trang
139 CBK3139 Huỳnh Thị Ngọc Quí Chưa Có
140 CBK3140 Đoàn Thị Thu Nguyệt Diệu Minh
141 CBK3141 Kiều Thị Vịnh Diệu Hải
142 CBK3142 Nguyễn Thị Y Phụng Thích Nữ Nhật Hương
143 CBK3143 Bùi Thị Minh Ngọc Chơn Minh
144 CBK3144 Nguyễn Ngọc Mai Không Có
145 CBK3145 Lý Hồng Lệ Ngọc Pháp
146 CBK3146 Nguyễn Thị Thanh Vi Diệu Hạnh
147 CBK3147 Lê Quang Huân Không Có
148 CBK3148 Lương Nguyễn Thanh Ngân Giác Châu Lan
149 CBK3149 Võ Minh Trang Liên Trang
150 CBK3150 Nguyễn Thị Hồng Mai Ngọc Minh
151 CBK3151 Lê Thanh Thu Diệu Thiện
152 CBK3152 Chu Thị Thảo Không Có
153 CBK3153 Võ Văn Thạch Thích Viên Nhẫn
154 CBK3154 Nguyễn Thị Hường Liên Hường.
155 CBK3155 Pham Thi Mo Phap Liên
156 CBK3156 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Diệu Âm Tịnh Nguyệt
157 CBK3157 Lê Hoàng Mỹ Nhuận Danh
158 CBK3158 Lê Thị Thu Thủy Trí Lương
159 CBK3159 Giang Thị Diễm Trinh Ngọc Tánh
160 CBK3160 Lê Thị Ngọc Hoa Diệu Trường
161 CBK3161 Mai Thị Thu Thuỷ Hoa Tâm
162 CBK3162 Nguyễn Thị Tuyết Loan Đức Phụng
163 CBK3163 Nguyễn Thị Nhi Thích Nữ Tâm Thiện
164 CBK3164 Vũ Thị An Giác Chúc Huyền Thuận
165 CBK3165 Trương Thị Tịnh Bảo Thanh
166 CBK3166 Nguyễn Thi Thanh Hiếu Diêu Thảo
167 CBK3167 Lê Quốc Huy Minh Đạo
168 CBK3168 Vũ Huy Thịnh Minh Đạt
169 CBK3169 Hồ Bảo Thiện Giác
170 CBK3170 Hoang Tuyet Anh Chưa Có
171 CBK3171 Hoàng Văn Thuy Phúc Thành
172 CBK3172 Cao Ngọc Dung Diệu Đức
173 CBK3173 Võ Thúy Oanh Diệu Bình
174 CBK3174 Lê Huỳnh Minh Anh Quảng Hiếu
175 CBK3175 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi Diệu Mạnh
176 CBK3176 Nguyễn Tường Linh Thiện Bảo
177 CBK3177 Nguyễn Thị Hạ Quyên Như Đào
178 CBK3178 Nguyễn Chí Thiện Đức Long
179 CBK3179 Nguyễn Minh Đương Thiện Thống
180 CBK3180 Nguyễn Thị Minh Phương
181 CBK3181 Lê Hoàng Phúc Ngộ Tấn Phát
182 CBK3182 Võ Như Hải Nhuận Lâm
183 CBK3183 Tạ Tố Nga Diệu Ngân
184 CBK3184 Lê Gia Linh Chưa Có
185 CBK3185 Hà Thị Quyến Như Quỳnh
186 CBK3186 Trần Thu Huyền Chơn Thiện Dung
187 CBK3187 Phạm Thu Hà Hiệu Diệu Thủy
188 CBK3188 Lê Đặng Trường An Liên An
189 CBK3189 Bùi Thị Thanh Chân Hiền Thảo
190 CBK3190 Nguyễn Hồng Ngọc Nguyên Diệp
191 CBK3191 Nguyễn Lê Huyền Trân Tâm Hoa
192 CBK3192 Huỳnh Thị Thu Tâm Hương
193 CBK3193 Phan Diễm Trang
194 CBK3194 Vũ Thừa Kế Tuệ Tâm Tịnh
195 CBK3195 Nguyễn Trọng Phát Thích Phước Tâm
196 CBK3196 Trần Thị Thu Hai
197 CBK3197 Tô Ngọc Phụng Diệu Tâm
198 CBK3198 Nguyễn Thị Mai Dương Hoa Trí
199 CBK3199 Nguyen Tuan Anh
200 CBK3200 Mai Thji Tuyết Sương Sơn Nhuận
201 CBK3201 Trần Thị Quỳnh Hoa Ngọc Duyên
202 CBK3202 Trần Thu Huyền Chơn Thiện Dung
203 CBK3203 Cao Ngọc Dung Diệu Đức
204 CBK3204 TRẦN THỊ KIM DUNG Đồng Dưa
205 CBK3205 Đỗ Hoàng Yến
206 CBK3206 Nguyễn Tứ Hải Đồng Biên
207 CBK3207 Phan Thị Hường Chân Thiện Tâm
208 CBK3208 Nguyễn Giang Linh
209 CBK3209 Phạm Thị Vân Chiếu Thu
210 CBK3210 Nguyễn Thị Phượng Liên Phượng
211 CBK3211 Vũ Thị Hiền Thích Diệu Hân
212 CBK3212 Nguyễn Phú Hội Thiện Đạt
213 CBK3213 Nguyễn Phước Vững Bền Thích Thiện Thiên
214 CBK3214 Phạm Thị Kim Anh Thích Nữ An Hậu
215 CBK3215 NGUYÊN THI DUNG Thich Nu Hue An
216 CBK3216 LÝ DOANH DOANH Chúc Diệu Nghĩa
217 CBK3217 Phạm Thị Vân Chiếu Thu
218 CBK3218 Nguyễn Hải Bảo Nhuận Thành
219 CBK3219 Nguyễn Tứ Hải Đồng Biên
220 CBK3220 Đỗ Thị Nga Không Có
221 CBK3221 Nguyễn Thị Sức Hoa Huệ
222 CBK3222 Thái Thu Thủy Đồng Chung
223 CBK3223 Vũ Thị Hằng Diệu Từ
224 CBK3224 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
225 CBK3225 Chu Thị Hưng Thánh Thọ Trúc
226 CBK3226 Huỳnh Thị Ngọc Anh Đồng Tú
227 CBK3227 Nguyễn Văn Khánh
228 CBK3228 Luan Nguyên
229 CBK3229 Đỗ Thị Nguyệt Đạt nhiên
230 CBK3230 Nguyễn Văn Dũng
231 CBK3231 Nguyễn Đức Thắng Quảng Đạo
232 CBK3232 Trần Quang Tiến Diệu Lên
233 CBK3233 Dương Hồng Thúy Diệu Liên
234 CBK3234 Nguyễn Thị Oanh
235 CBK3235 Nguyễn Bá Đức Đạo Phúc
236 CBK3236 Ngô Thị Ánh Tuyết
237 CBK3237 Hoàng Minh
238 CBK3238 Huỳnh Ngọc Anh
239 CBK3239 Phạm Linh Chi Liên Hoa Diệu Chân
240 CBK3240 Dương Hồng Thuý
241 CBK3241 Nguyễn Thái Bình Quảng An
242 CBK3242 Lý Trần Minh Tâm Pháp Huệ
243 CBK3243 Nguyễn Thị Ngọc Linh Tn Thọ Pháp
244 CBK3244 Thái Thị Lộc
245 CBK3245 Lê Thị Phương Oanh Quảng Liên Phương
246 CBK3246 Nguyễn Văn Vịnh Bảo Lộc
247 CBK3247 Nguyễn Thị Vân Thu Hiệu Diệu Thuỷ
248 CBK3248 Vũ Thị Thanh Hương Diệu Huyền
249 CBK3249 Võ Thị Kim Oanh Chưa Quy Phật
250 CBK3250 Lý Mỹ Thùy Dung Đức Tâm
251 CBK3251 Nguyễn Thị Khang Tín An
252 CBK3252 Trần Thị Thảo Thích Nguyệt Tịnh
253 CBK3253 Nguyễn Thị Hương Huệ Thế Phước
254 CBK3254 Nguyễn Trọng Dương
255 CBK3255 Nguyễn Hồng Sơn Phúc Bảo
256 CBK3256 Lê Thị Thuỳ Trang
257 CBK3257 Phạm Thị Yến
258 CBK3258 Phạm Nhật Anh Thích Minh Hạnh
259 CBK3259 Lê Thị Huệ Thích Nữ Thiện Đoan
260 CBK3260 Lê Thị Hiền Thích Nữ Thiện Giới
261 CBK3261 Nguyễn Hồng Phấn Thích Nữ Thiện Phúc
262 CBK3262 Trần Thị Mai Khanh Thích Nữ Thiện Quang
263 CBK3263 Võ Thị Hoa Thích Nữ Thiện Hà
264 CBK3264 Nguyễn Thị Nga Diệu Ngân
265 CBK3265 NGUYỄN THỊ HÂU TUỆ TÂM
266 CBK3266 Nguyễn Thị Thu Hà Ngọc Kính
267 CBK3267 Trần Thị Ngọc Diệu Ngọc
268 CBK3268 Hoàng Ngọc Nhung Thường Đức
269 CBK3269 Nguyễn Thị Toan Giác An Viên
270 CBK3270 Nguyễn Bá Thưởng
271 CBK3271 Đào Quang Trường Phúc Trí
272 CBK3272 Nguyễn Thị Hiền Kim Khánh
273 CBK3273 Nguyễn Quốc Nguyên Khoa Ngộ Tuấn Lâm
274 CBK3274 Nguyễn Thị Kim Tiên Mỹ Kim
275 CBK3275 Phạm Thị Mai
276 CBK3276 Phan Thị Kiều Nga Diệu Hiền
277 CBK3277 Phan Thị Kiều Thu Diệu Minh
278 CBK3278 Phan Thị Kiều Oanh Diệu Phương
279 CBK3279 Phan Thị Ngọc Hà Diệu Hải
280 CBK3280 Tô Võ Kim Nguyên Diệu Trang
281 CBK3281 Phạm Thị Tuyết Tường Nga
282 CBK3282 Nguyễn Thị Kim Yến Hoài Nhẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *