16. Giới thiệu khái quát Tam Tạng Thánh điển GHPGVN

Giảng sư: TT. Thích Giác Hoàng – UV HĐTS GHPGVN – Tổng Thư Ký Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam

Thời gian thuyết giảng: 13g30 ngày 26/10/2021 (21/9 AL) thứ 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *