15. Thiểu dục – tri túc đời sống luôn an lạc

Giảng sư: Đại đức Thích Minh Ân Phó tổng Biên tập Phật Sự Online

Thời gian thuyết giảng: 13g30 ngày 25/10/2021 (20/9 AL) thứ 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *