CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUÝ HỌC VIÊN ĐÃ THAM DỰ KHÓA 2 PHẬT HỌC CƠ BẢN

Quý học viên đã tham dự đầy đủ khóa học, đã đủ điều kiện để nhận giấy chứng nhận

Quý vị hoan hỷ click vào tên để tải giấy chứng nhận

 

STT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH
1 Huỳnh Trung Bảo
2 Nguyễn Thị Lan Hiệu Diệu Hương
3 Nguyễn Thị Huệ Diệu An
4 Trần Mạnh Không
5 Nguyễn Tuấn Anh Thanh An
6 Lương Thị Phương Thảo Tuệ Mẫn
7 Huỳnh Trọng Tín Minh Tín
8 Lê Phạm Minh Quý
9 Nguyễn Thị Loan Chơn Diệu Hữu
10 Phan Hải Ly Liên Vy
11 Đoàn Thanh Hải Hoa Tâm
12 Trịnh Thị Dịu Diệu Duyên
13 Trần Thị Lan Diệu Lan
14 Đỗ Thị Hương Thảo Diệu Nguyên
15 Đào Kim Oanh Ngọc Dưỡng
16 Trần THị Hằng Đức Tường
17 Nguyễn Thu Hường
18 Trần Thị Lan Hương
19 Đào Ánh Bản Anh
20 Huỳnh Thị Minh Hằng
21 Nguyễn Thị Mộng hoa Nhật Hoặc
22 Lê Thị Thùy Trang Hoa Hạnh
23 Lê Thị Ngọc Diệu Kim
24 Đoàn Thị Ngọc hải Diệu Thanh
25 Trần Thị Tố Trâm Vạn Quý
26 Lê Thi Thương Tuệ Bi
27 NGUYỄN THỊ TÂM CHƠN NHÃ THANH
28 Nguyễn Thị Thanh Bình Chưa có
29 Lương Văn Quảng Minh Đức
30 Lê Thị Ngọc Lan Không có
31 Nguyễn Thị Thúy Hằng Diệu Liên
32 Đào Thị Tuyết Mai Ngọc Trung
33 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT TƯỜNG THOA
34 Trần Thị Kim Oanh Chơn Tâm Dung
35 Dương Thị Tuất Quảng Thọ
36 Nguyễn Thị Minh Thiều Diệu từ
37 TRẦN THỊ MỸ Quãng Tường
38 Nguyễn Thị Hoài Anh Con chưa có ạ.
39 Huỳnh Lương Phương Đức Phú
40 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THÁNH TỪ
41 Nguyễn Thị Vân Huyền Không có
42 Lâm Văn Thơi Thanh bửu
43 Phan Thị Minh Huệ Không có
44 Phạm Thu Hằng Diệu Tịnh
45 Đỗ Thị Thoa Diệu Kim
46 NGUYỄN THỊ THINH TÍN NHÃN
47 Đặng Thị Ngọc Thủy Minh Ngọc
48 Đỗ Thị Khánh Hoa Không có
49 Ngô Văn Đạt Nhựt Thành
50 Lê Thị Thanh Trâm CHIẾU NGÂN NHÃ
51 Phạm Thị Kim Yến Nguyên Tùng
52 Nguyễn thị Hồng Diệu Mai
53 Nguyễn Thị Thanh Hà Diệu Thành
54 NGUYỄN THỊ THANH KHUÊ TỊNH KHANG
55 Nguyễn Đình Hùng Thiện Dũng
56 Bùi Thị Thúy Hường Diệu Thiện
57 Nguyễn Lê Huyền Trân Tâm Hoa
58 NGUYỄN HỒNG HIỂN TN. HUỆ GIÁC
59 Lê Thị Bích Liên Diệu Nguyệt
60 LÊ THỊ THU TRANG An Hạnh
61 Vũ Anh Thi Phúc Ân
62 Hồ Thị Dung Con chưa có ạ
63 Trương Thanh Vy Chơn Thiện Thanh
64 Nguyễn Thị Hậu Tuệ Tâm
65 Lê Ngọc Yến Diệu Lộc
66 Nguyễn Thị Hồng Phấn Diệu Nhàn
67 Lê Hương Diễm Chúc Minh Phúc
68 Trương Kỹ Thuật Minh Giác
69 Lê Nữ Tiên Xinh Tháng Hảo
70 Vũ Đức Tiền Tịnh Đức – Tâm Nguyện Lực
71 STACEY THỊ THANH TRUYỀN Không có pháp
72 Trương Thị Kim Chi Chánh Tân
73 Thien Kim Nguyen Diệu Ngân
74 Mai Thị Thuý Liên ngoc
75 Lương Thị Ngọc Oanh Diệu Thanh
76 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI Tâm Hoan
77 Nguyễn Ngọc Anh Tuệ pháp
78 Nguyễn Thị Là Hoa Phước
79 Nguyễn Thành Trung Phúc Thiện ( Đức Nguyện)
80 Đỗ Thị Thanh Thùy Nguyệt Quang
81 Lưu minh trí Minh trí
82 Đinh Thị Nguyệt Nhã Hằng
83 Phan Thanh Dương Nhuận Đức
84 Thái thi thu thao Diệu tháo
85 Trần Diệu Quỳnh Như Vạn Chơn
86 Phạm Thị Kiều Lê An Nhiên
87 Nguyễn Hồng Phú Diệu Sơn
88 Huỳnh Công Chức Nhuận Học
89 Trương Thị Ngọc Sương Diệu Tuyết
90 Hà Kết Trâm Tâm Hương
91 Nguyễn Thị Hà Liên Hương
92 Phạm Thị Hoa Không có
93 Huỳnh Phước Đức Đức Tâm Hạnh
94 Đỗ Thị Thanh Phương Diệu Đông
95 Nguyễn Thị Nhan Diệu Thiện Nhàn
96 Trần Thị Thái Hà Diệu Hải
97 Võ Thị Hiếu Quảng Hảo
98 Lê Thị Trang Liên Trang
99 Lê Thị Bé Tám Hạnh Kiến
100 PHẠM THỊ THU THẢO VẠN THẢO ANH
101 Trần Thanh Tâm Vạn Thiện Tâm
102 Nguyễn Hoàng Yến Linh Diệu Nghiệm
103 Nguyễn Thị Nghĩa Không có
104 Cao Thị Lan Hương Tín Quý
105 Hà Trúc Như Hoa Thiện
106 Đặng thị thủy Liên cẩn
107 Nguyễn Thị Thiên Tư Chơn Mỹ Tâm
108 Phạm Thị Thanh Thảo Tường Thanh
109 Phạm thị bích Lan Tuệ Ngộ
110 Phạm Trung Thực Đồng Đức Thiện
111 Trương Đức Kim Loan Tâm Hoan Hỷ
112 Nguyễn Thị Thanh Phương Diệu Hương
113 Trần Thị Thu Thuý Nguyên Huỳnh
114 Nguyễn Thị Thùy Dung Dạ chưa có
115 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH LIÊN ÁNH
116 Nguyễn Thúy Phương Tích Thanh
117 NGUYỄN THỊ VÂN CHIẾU THỦY
118 Nguyễn Thị Huyền Không có
119 Lê Minh Tâm Thánh Huệ
120 Lê Thị Thu Hà Liên Hà
121 Nguyễn Hồ Hoàng Nhựt Tâm Trực
122 Nguyễn Thị Hường Tuệ Liên Hương
123 Trần Thị Kim Oanh Hoa Minh
124 Phùng Thị Phương Huyền Nguyên Nghĩa
125 Trần Thị Vinh Chơn Diệu Đức
126 Trương Thị Lệ Thông Trúc
127 Nguyễn thị vóc Thích đàm thuân
128 Vũ Lan Hương Hiệu Diệu Liên
129 Nguyễn Thị Nữ An Nữ
130 Đinh Thị Hoàng Oanh Diệu Thông
131 NGUYỄN VĂN ĐẠT Trí Đạt
132 Đặng Văn Thanh Tuệ Tâm Lương
133 Cung Tài Duy Pháp Chính
134 Mai Lệ Nhi Tường Nhi
135 Vũ Thị Mỹ Hiệp DIỆU MỸ
136 Vương Hiểu Như Thiện Như
137 Trần Thị Hằng Diệu Thuận
138 Lê Thị Diệu Thúy Diệu An
139 Dương Văn Trong Quảng Thanh
140 Nguyễn Thị Bích Sương Liên Sương
141 Hoàng Thị Kim Dung Diệu Định
142 ĐẶNG THỊ THANH QUYÊN CHƠN THIỆN QUỲNH
143 Phạm Thị Thiên Thanh Viên Nguyệt
144 LÂM THỊ NGỌC QUÝ HUỆ LÂM NHƯ
145 NGUYỄN THỊ HỒNG THU DUYÊN THẢO
146 Nguyễn văn duy Pháp tâm phúc
147 Nguyễn Trí Tánh Thiện Tín
148 Lê Vân Hà Diệu Thuỷ
149 Phan Hồng Thiên Chưa có
150 Vũ Kiều Oanh Nguyên An Kiều
151 Vương Thị Minh Tâm Tịnh Tâm
152 Nguyễn Thị Thục Anh không có
153 Nguyễn Bích Hằng Hoa Thiện
154 Hoàng Thị Hoài Thu Tâm Liên Hoa
155 Bùi Thị Minh Ngọc Chơn Minh
156 Lê Thị Thu Hằng Chưa có
157 Phạm Thị Hương GIÁC HƯƠNG XUÂN
158 NGUYỄN THỊ THANH HUỆ NƯƠNG
159 Ngô Thị Hà Diệu Thuỷ
160 Phan Thị Tuyết Hoa Viên Hoà Duyên
161 Phạm Huỳnh Quang Phước Điền
162 Nguyễn Thị Tâm Chưa có
163 Lê thị Phương Trâm Sang Ngọc
164 Nguyễn Thị Hồng Nhung Liên Nhung
165 Nguyễn thị Thư Diệu Thái
166 Đinh Thị Hồng Nhung Con chưa có
167 Lê Thị Kim Dung Hạnh Phi
168 Lê Văn Hội Pháp Hạnh
169 Lê Xuân Phượng Minh Đức
170 Nguyễn Thị Huệ Từ Chơn Minh
171 Võ Thị Hiền Ngộ Nhã
172 Huỳnh Thị Kim Ngọc Chơn Trúc Huệ
173 Lê Thị Việt Trung Lạc
174 Nguyễn thị xuân Nhuận Thu
175 Trương Thị Quý Như Tuệ
176 Trần Cao Sơn Chưa có
177 Nguyễn ích hoàn Ngộ túc lương
178 TRẦN THỊ HOÀI THU HUỆ TƯỜNG AN
179 NGUYỄN THỊ THANH UYÊN DIỆU HUYỀN
180 Đặng Rét Manh Tịnh Khuyến
181 Nguyễn Thị Hồng Vân Chánh Kiến
182 Huỳnh Lê Thúy Hoa hạnh
183 Lê Thanh Hương Không có
184 Huỳnh Thị Chúng Tâm Mẫn
185 Nguyễn Thị Lan Nguyên Châu Lài
186 Trương Thị Ngọc Nhung Thích Nữ Liên Thuần
187 Nguyễn Đặng Ánh Ngọc Liên Ngọc
188 Nguyễn Thị Minh Na Liên Na
189 Nguyễn Phương Anh Hoa Minh
190 Đặng Thị Hiền Diệu Thảo
191 Trương Thị Tịnh Bảo Thanh
192 Nguyễn Đức Thiện Không có
193 Đỗ Thị Lan Phương Hiệu Diệu An
194 Nguyễn Thị Sang Hoa Thiện
195 Phạm Thị Hiền Từ Hạnh Bảo
196 Trần ngọc Thuận Diệu Hoà
197 Nguyễn Thị Chiên Diệu Hương
198 VÕ QUỐC CƯỜNG Không có
199 TRƯƠNG THỊ THANH THỦY Hoa Tâm
200 Nguyễn Thanh Nhàn Việt
201 LÊ THỊ HỒNG VÂN TƯỜNG HỒNG
202 Trần Thị Mai Hồng Chưa có
203 Lê Thị Phương Liên Hạnh Hoa
204 Nguyễn Mai Minh Hằng Hằng Mai
205 Lê Việt Dũng Không có
206 Bùi Mạnh Hùng Chưa có
207 Nguyễn Thị Phên Lệ Phân
208 Nguyễn Quang Minh Phúc Trung
209 Võ Thị Châu Thanh Duy
210 Trần Thị Thanh Thủy Như Huệ
211 Ngô Quang Lễ Chưa có
212 Phan Thị Trúc Phượng Giác Tâm Loan
213 Lại thị minh hiền Con chưa có
214 Nguyễn Thị Phương Trí lượng
215 Nguyễn Thị Thu Hồng Diệu Hoa
216 Châu Mỹ Linh Ngọc Nhường
217 trần thị hiểu TRUNG NGỌC
218 NGUYỄN THỊ LIÊN ĐỨC HẠNH HOA
219 Bùi Xuân Thắm Hoa Đạo
220 TRẦN QUỐC LONG Quảng Thật
221 Bùi Thị Như Ngọc Liên Ngọc
222 Phạm Phú Hồng Nhân Chưa có
223 Nguyễn Nguyên Bình Huệ Mỹ
224 Trần Phát Lợi huệ minh
225 Trương Hồng Khiết Chưa Có
226 Trần Thị Hưởng Diệu Thanh
227 Trần Thị Hồng Phong Chưa có
228 Dương Thanh Tươi Nguyên Niệm
229 Bùi Thị Vân Anh Hoa Minh
230 Lê Minh hiếu Minh Tâm
231 Nguyễn Thị Phương Dung Viên Hạnh
232 Phạm Thị Kim Anh Thích Nữ An Hậu
233 Nguyễn Văn Tơ Tâm Chiếu Lý
234 HUỲNH NHẬT ANH Thích Trí Tánh
235 VÕ ANH KHANG THÍCH LONG HOA
236 TRẦN THỊ THUÝ HẰNG THÍCH NỮ AN HƯƠNG
237 TẠ THỊ MINH NGHĨA KHÔNG
238 Nguyễn Thu Sương Chơn Thiền Từ
239 Nguyễn Thị Dung Huệ An
240 Phan Trọng Hiếu Ngộ Nguyên Thuận
241 Đinh hồ ái vy Từ Chơn
242 HOÀNG QUỐC TIẾN Tiến đạo
243 Phan Thị quý Phú Thích nữ kha liên
244 Đinh Thị Tâm Nguyên Hạnh
245 Bùi Phạm Thiên Lan Từ Đức Minh
246 NGUYỄN THU TRANG An Diệu Thọ
247 Lê Công Vinh Ngộ Bách Nhật
248 Nguyễn Thị Sẽ Tâm Thiện
249 Nguyễn Thị Thu Hằng Diệu Liên
250 Trương Nguyễn Phi Linh Minh Huệ
251 Đàm Thuý Loan Hoa Minh
252 Trần Tấn Đạt Thích Lệ Long
253 Trương Hán Phong Lệ Phong
254 Ngô Minh Kha Thích Lệ Kha
255 Võ thanh tú Thích Tâm tú
256 CAO TRẦN THẢO VY Không
257 Huỳnh Đức Xuân Lộc Chưa có
258 Nguyễn Ka Uyên Diệu tâm
259 Nguyễn Thị Trà My Diệu Mai
260 NGUYỄN PHƯỚC LÂM Ngộ Viên Long
261 Nguyễn Hạnh Phúc Ngộ Vĩnh Hiếu
262 Lê Trang Dạ con chưa quy y
263 Hoàng Quốc Huy Minh Tâm
264 Vũ Thị Sen Diệu Liên
265 Phạm Kim Thoa Nhuận Thảo
266 Phan Thị Tường Vi Thường Nguyên
267 bùi thị thanh nhàn tuệ tâm
268 Hoàng Thị Lê Hồng Con chưa có ạ.
269 Định Viết Dương Thường Trí
270 Hoàng Ngọc Như Nguyệt Như Phước
271 Trần Thị Huệ Con chưa có ạ
272 Nguyễn Đăng Khoa Viên Chương
273 Lâm Mỹ Dung Diệu Huê
274 Nguyễn Thị Phương Linh Con không có ạ
275 Giang Nhân Sĩ Phú Thiện Minh
276 Huỳnh Ngọc Thủy Không có
277 NGO THI QUE DIEU PHUOC
278 Nguyễn thị kim Ngân Minh Hà
279 Trần thu Huyền Chơn Thiện Dung
280 Đỗ Văn Thoáng Chua có
281 Nguyễn thị Hạnh Diệu Diệu Hoa
282 TRẦN VĂN ĐỀU THIỆN QUANG
283 Phạm Thị Hồng Chưa có
284 LẠI THỊ THANH TRÚC CHƯA CÓ
285 Hồ Thị Lương CHƯA CÓ
286 Nguyễn Trọng Bảo Vạn Khả
287 Quách Mã Minh Nhựt Thiện Nhựt
288 Đoàn Tô Ngọc Hương Ngọc Hậu
289 Phạm Hồng Đức Chưa có
290 TRẦN THỊ THÙY TRANG Chưa có
291 Nguyễn Thị Phương Dung DIỆU MỸ
292 Huỳnh Thị Thu Vân Diệu Tuệ
293 PHAN THỊ THÚY OANH DIỆU TÂM
294 Phạm Thị Diệu Hường Bảo Diệp
295 Phạm Thị Diệu Hiền Vạn Đức
296 NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG Chưa có ạ
297 Nguyễn thị mai Dung Diệu Phương
298 Nguyễn Thị Thu Thủy Chưa có ạ
299 NGUYỄN TRƯƠNG VÂN HẠC Nguyên Thọ
300 Đỗ Thị Thanh Tú Ngọc Anh
301 Vũ Thị Minh Thu Diệu Hương
302 Phan thị Ánh Hồng Nguyên Nhuận
303 Tòng Thị Hương Diệu Phương
304 Vũ Thị Hương Diệu Thảo
305 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN TUỆ NHÂN
306 NGUYỄN THỊ LUYẾN DIỆU PHƯƠNG
307 Lý Thị Hồng Quang Vân
308 Lê sinh phúc thọ Thánh phúc
309 Nguyễn Chí Thanh Chưa có
310 Nguyễn mạnh Hùng Ngộ phúc Dũng
311 Trần hoài hận Bổn minh
312 Trần ngọc dung Ngoc mỹ
313 Huỳnh Thanh Tuấn trí tú
314 Nguyễn Thị Thu Chơn Bảo
315 Ngô Thị La Hoa Hạnh
316 Đỗ Thị Thu Hương Hải Tịnh
317 Phạm Thị Ngọc Minh Thường Mẫn
318 Phùng Văn Thắng Giác ngộ
319 Đỗ Thị Nguyệt Đạt Nhiên
320 Huỳnh văn hiệp Nhựt hòa
321 HOÀNG PHƯƠNG ĐÔNG Nhật Phương
322 Nguyễn Thị Phú Sang Diệu Hằng
323 Nguyễn Văn Hoàng Tâm Chánh
324 Hồ Thị Thu Nhi Chưa có
325 Nguyễn Hồng Thư Chưa có
326 Giang Thị Cẩm Hiền Huệ Nguyên Hảo
327 Phan Hoàng Thủy Tiên Liên Hạnh
328 Huỳnh Thị Phượng Thường Loan
329 Nguyễn thị thu vân Tịnh vân
330 VŨ THỊ AN CHÚC HUYỀN THUẬN
331 VÕ ĐẠI THẠCH THƯỜNG TRỤ
332 Vũ Thị Lý Diệu Quý
333 Vũ Thị Tuyết Diệu bảo
334 Trần Thị Minh Phương Diệu Minh
335 Lê Hữu Đông Thường Tây
336 Lê Quang Nam Phúc Niêm
337 Nguyễn thị Phúc  THANH
338 Nguyễn thị minh phong Diệu Hiếu
339 Hoàng Thu Hiền Chơn Diệu Bảo Trí
340 Đỗ Thị Vui Thường Trầm
341 Trần Thị Như Thuỳ Không có
342 Phạm Ngọc Linh Thường Đình
343 Nguyễn Thu Giang Diệu Đức
344 Bùi Thị Dung Hiệu Diệu Hoa
345 Vũ Thị hoàn Hoa Tịnh
346 Nguyễn Thị Khoa Huệ Cầu
347 Lê Khánh Nhi An Hảo
348 Trịnh Thị Nhung hạnh Nhung
349 Huỳnh Thanh Vũ Thiện Huệ
350 Phan Huỳnh Thiện Ngộ Trực Thức
351 Phạm Thị Giang Nhuận Sơn
352 Trần Thị Nguyên Ngọc Hiển
353 Phạm Hoài Vân Hoằng Nghĩa
354 Nguyễn thị Thư Hoa Tâm
355 Tằng Cắm Sàu Thái Minh Mẫn
356 Nguyen Thi Thuy Trang Dieu Nghiem
357 Trần Thị Bich Phương Diệu Chân
358 phạm ngọc tân thường tiệp
359 Nguyễn Thị Thuý Linh Liên Linh
360 Nguyễn thị Hạnh Diệu Vân
361 Phùng Thị Hồng Diệu Âm
362 Nguyễn văn Ngô Như Tự
363 Đỗ Thị Gấm Thường Dáng
364 nguyễn thị thu trang Ngọc Nhàn
365 Nguyễn Thị Liên Ngọc Bích
366 Nguyễn Thị Phượng Liên Phượng
367 Tô Đình Hùng Đức Mạnh
368 Phạm Thị Thìn Thường Huệ
369 Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

Nếu sai tên hoặc các nội dung khác có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quý vị học viên hoan hỷ liên lạc Đại đức Thích Minh Thuận số điện thoại: 0886424842

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *