CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẬT HỌC CƠ BẢN (khóa I)

Quý vị học viên đã tham dự học đầy đủ, đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận

Quý vị lick vào tên để tải giấy chứng nhận

STT

HỌ TÊN

PHÁP DANH

1

Phạm Phú Hồng Nhân

2

Phan Nguyễn Yến Như

(PD Quảng Vân)

3

Phạm Thị Quỳnh Như

(PD Thích Nữ Huệ Nguyện)

4

Trương Thị Ngọc Nhung

(PD Thích Nữ Liên Thuần)

5

Dương Kiều Oanh

(PD Thích Nữ Diệu Ngộ)

6

Đoàn Phan Xuân Oanh

(PD Diệu Minh)

7

Lê Thị Kiều Phương

(PD Phúc Tuệ Hà)

8

Nguyễn Văn Quang

(PD Thiện Đức)

9

Nguyễn Minh Quốc

(PD Ngộ Thành Thiên)

10

Lâm Thị Ngọc Quý

(PD Huệ Lâm Như)

11

Nguyễn Mai Quyên

(PD Huệ Minh Thiền)

12

Nguyễn Thị Son

(PD Nhuận Trí Nguyên)

13

Lê Thị Tuyết Tâm

(PD Mỹ Hoa)

14

Võ Hoàng Tâm

(PD Huệ Phước)

15

Trần Bá Tấn

(PD Minh Bộ)

16

Nguyễn Nhật Thái

(PD Quang Hỷ)

17

Nguyễn Thị Thắng

(PD Tịnh Thắng)

18

Lê Bá Thân

(PD Thiện Tâm)

19

Phạm Thị Hảo Thanh

(PD Phúc An Tường)

20

Lê Phước Thành

(PD Diệu Từ)

21

Phạm Thị Thanh Thảo

(PD Tường Thanh)

22

Phan Nguyệt Thảo

(PD Chơn Hoa Thường)

23

Dương Bé Thi

24

Nguyễn Kim Thiện

(PD Liên Thiện)

25

Phạm Thị Thu

26

Trần Thị Hoài Thu

(PD Huệ Tường An)

27

Nguyễn Đào Anh Thư

28

Lê Hoàng Anh Thư

(PD Tịnh Khánh)

29

Trương Kỹ Thuật

(PD Minh Giác)

30

Lê Thi Thương

(PD Tuệ Bi)

31

Đặng Thị Thủy

(PD Liên Cẩn)

32

Trần Thị Tiếp

(PD Diệu Hiền)

33

Nguyễn Quốc Toản

(PD Ngộ Vinh Trọng)

34

Võ Minh Trang

(PD Liên Trang)

35

Hồ Thị Thuỳ Trang

(PD Thích Nữ Lệ Thư)

36

Phan Thùy Trang

(PD Hạnh Tâm)

37

Phan Minh Trung

(PD Tâm Pháp)

38

Đặng Thành Trung

(PD Trí Hiếu)

39

Mạc Thị Tuyết

(PD Thích Nữ Giác Hải Hạnh)

40

Doãn Lê Ngọc Văn

(PD Tịnh Văn)

41

Nguyen Thanh Vy

(PD Hòa Minh)

42

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

(PD Quảng Trung)

43

Phan Thị Kim Vang

(PD Như Trang)

44

Nguyễn Thị Mỹ Dung

(PD Quảng Đoan)

45

Nguyễn Thị Thu 

(PD Nguyễn Thị Thu)

46

Lê Đỗ Hòa An

(PD Quảng Từ)

47

Nguyễn Thị Nguyệt Anh

(PD Liên Anh)

48

Nguyễn Nhật Ánh

(PD Tâm Huy)

49

Điền Trần Cảnh

(PD Thiện Trực)

50

Trương Thị Kim Chi

(PD Chánh Tân)

51

Nguyễn Thanh Chương

(PD Thiện Nhân)

52

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

53

Nguyễn Quang Đông

54

Lê Thị Kim Dung

(PD Hạnh Phi)

55

Nguyễn Thị Ngọc Dung

(PD Tường Chân)

56

Hoa Thị Hồng Gấm

(PD Huệ Hồng Thanh)

57

Nguyễn Dương Ngọc Giàu

(PD Ngọc Đất)

58

Lý Thị Sơn Hà

(PD Đồng Thọ)

59

Lâm Ngọc Hà

(PD Tâm Tịnh)

60

Ngô Thị Phi Hải

(PD Giác Vân)

61

Nguyễn Mai Minh Hằng

(PD Hằng Mai)

62

Trần Thị Hằng

(PD Diệu Thuận)

63

Nguyễn Thị Hậu

(PD Tuệ Tâm)

64

Bùi Mạnh Hùng

65

Nguyễn Thị Mai Khanh

(PD Nguyên Hoa Dung)

66

Đoàn Thị Mỹ Lệ

(PD Đồng Hạnh)

67

Nguyễn Thị Bích Liên

(PD Diệu Hoa)

68

Châu Mỹ Linh

(PD Ngọc Nhường)

69

Nguyễn Thị Thúy Linh

(PD Liên Linh)

70

Võ Yến Linh

(PD Diệu Chi)

71

Lê Trần Hoàng Minh

(PD Thích Thông Nhựt)

72

Phùng A Mùi

(PD Phúc Hoằng Quý)

73

Huyền Tôn Nữ Phương Nga

(PD Tịnh Hiền)

74

Phạm Thị Nga

(PD Nghĩa Ngọc)

75

Nguyễn Văn Ngô

(PD Như Tự)

76

Nguyễn Đặng Ánh Ngọc

(PD Liên Ngọc)

77

Nguyễn Nữ Hoa

(PD Pháp Tính)

78

Nguyễn Trang Đài

(PD Vi Thảo)

79

Trần Ngọc Thương Thương

(PD Liên Ngọc)

80

Trần Minh Trực

(PD Nghiêm Tiến)

81

Phạm Kim Anh

(PD Thích Nữ An Hậu)

82

Trần Văn Bình

(PD Từ Nhượng)

83

Trần Thị Thất Bảo Châu

(PD Vạn Ngọc)

84

Nguyễn Đức Chính

(PD Ngộ Thiện Chánh)

85

Nguyễn Chí Cường

(PD Tịnh Cường)

86

Trịnh Kim Diệu

(PD Liên Diệu)

87

Trương Mỹ Dung

(PD Phúc Khả Lượng)

88

Lê Khánh Duy

(PD Nguyện Giao)

89

Phạm Thúy Hà

(PD Phạm Thúy Hà)

90

Thân Minh Hải

(PD Ngộ Tuệ Thi)

91

Tạ Công Hàm

(PD Tịnh Lực)

92

Trần Thị Thuý Hằng

(PD Thích Nữ An Hương)

93

Nguyễn Thị Diệu Hạnh

(PD Nguyên An)

94

Chung Vũ Hùng

95

NguyễN Thị Mỹ Hương

(PD Thanh NhàN)

96

Hồ Thị Liệu

(PD Nhuận Hương)

97

Trần Thi Hồng Loan

(PD Tường Loan)

98

Bùi Thị Thúy Loan

(PD Quảng Phụng)

99

Đặng Rét Manh

(PD Tịnh Khuyến)

100

Đỗ Thị Nga

(PD Chơn Ngọc Phương)

101

Bùi Thị Như Ngọc

(PD Liên Ngọc)

102

Trần Thị Nguyên

(PD Ngọc Hiển)

103

Nguyễn Thị Ngọc Hân

(PD Diệu Tâm)

104

Nguyễn Thị Diệu Hồng

105

Ngô Thị Thu Hương

(PD Diệu Đăng)

106

Nguyễn Trường Tuấn Kiệt

(PD Tâm Bửu Trung)

107

Bùi Thị Lan

(PD Giác Diệu Từ)

108

Trần Thị Ngọc Linh

(PD Liên Hân)

109

Nguyễn Ngọc Sao Linh

(PD Liên Linh)

110

Nguyễn Thị Luyến

(PD Thích Thiên Dung)

111

Nguyễn Thị Nguyệt

(PD Diệu Quang)

112

Nguyễn Thị Huỳnh Như

(PD Liên Như)

113

Dương Thị Ánh Nhung

(PD Tuệ Đức)

114

Huỳnh Thị Nhượng

(PD Thích Nữ Chúc Thành)

115

Nguyễn Thị Nữ

(PD Đồng Trinh)

116

Vũ Thị Tú Oanh

(PD Diệu Đào)

117

Đinh Thị Hoàng Oanh

(PD Diệu Thông)

118

Nguyện Thúy Phuong

(PD Tích Thanh)

119

Nguyễn Tân Phương

(PD Ngộ Túc Kim)

120

Hoàng Thị Quy

(PD Liên Quy)

121

Vũ Thị Xuân Quý

(PD Diệu Ân)

122

Vũ Thị Phương Quỳnh

(PD Giác Mai Chi)

123

Trần Cao Sơn

(PD Chưa Có)

124

Nguyễn Tấn Tài

(PD Xuân Đức)

125

Trịnh Xu Thiện

(PD Diệu Thiện)

126

Nguyễn Thị Thinh

(PD Tín Nhãn)

127

Phạm Kim Thoa

(PD Nhuận Thảo)

128

Nguyễn Thị Kim Thoa

(PD Diệu Trâm)

129

Lâm Văn Thơi

(PD Thanh Bửu)

130

Trần Thị Thuận

(PD Thích Nữ Lâm Sơn Hương)

131

Phạm Thị Thực

132

Nguyễn Thuý Thuý

(PD Hoa Phước)

133

Châu Thái Tường Thy

(PD Diệu Thơ)

134

Trần Thị Thuỷ Tiên

(PD Thích Nữ Liên Thịnh)

135

Trần Thị Cẩm Tiên

(PD Tịnh Tiên)

136

Nguyễn Như Nam Trân

(PD Diệu Âm Châu)

137

Mai Kiều Trang

(PD Chiếu Trí)

138

Diêu Huỳnh Bích Trang

(PD Phúc Ngọc Huệ)

139

Dương Thanh Tươi

(PD Nguyên Niệm)

140

Phạm Thị Tuyết

(PD Liên Tuyết)

141

Nguyễn Thị Quang Vinh

(PD Tịnh Điều)

142

Trần Thị Minh Xuân

(PD Thích Nữ Liên Xuân)

143

Lê Ngọc Yến

(PD Diệu Lộc)

144

Trần Thị Phi Yến

(PD Diệu Oanh)

145

Lê Thị Phương Trang

(PD Nguyệt Huệ Tường)

146

Lê Trần Ý Diễm

(PD Ngọc Phúc)

147

Nguyễn Thị Y Phụng

(PD Thích Nữ Nhật Hương)

148

Phạm Thị Hương

(PD Giác Hương Xuân)

149

Phạm Thị Thanh Hoa

(PD Giác Tịnh Hải)

150

Nguyễn Kim Oanh

(PD Thích Nữ Nhuận Anh)

151

Trần Lê Xuân Hương

(PD Liên Hương)

152

Trần Thị Quý

(PD Thánh Hóa)

153

Mai Thị Thuý

(PD Liên Ngọc)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *