DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ KHÓA ” PHẬT HỌC CƠ BẢN NÂNG CAO “

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ KHÓA ” PHẬT HỌC CƠ BẢN NÂNG CAO  “

CẬP NHẬT VÀO LÚC 10H30 NGÀY 14/09/2021

DANH SÁCH KHÓA CƠ BẢN NÂNG CAO 1
STT MÃ HỌC VIÊN HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH (NẾU CÓ)
1 CB03001 NGUYỄN NHẬT ÁNH TÂM HUY
2 CB03002 HOA THỊ HỒNG GẤM
3 CB03003 NGUYỄN ĐÀO ANH THƯ GIÁC DIỄM THÚY
4 CB03004 LÊ THỊ KIỀU PHƯƠNG PHÚC TUỆ HÀ
5 CB03005 TRỊNH KIM DIỆU LIÊN DIỆU
6 CB03006 NGUYỄN THỊ SON TN NHUẬN TRÍ NGUYÊN
7 CB03007 BÙI THỊ NGỌC HẠNH HẠNH NGHIÊM
8 CB03008 BÙI THỊ THÚY LOAN QUẢNG PHỤNG
9 CB03009 ĐIỀN TRẦN CẢNH THIỆN TRỰC
10 CB03010 LÊ KHÁNH DUY NGUYỆN GIAO
11 CB03011 NGUYỄN NHƯ NAM TRÂN DIỆU ÂM CHÂU
12 CB03012 NGUYỄN VĂN NGÔ NHƯ TỰ
13 CB03013 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP
14 CB03014 LÊ BÁ THÂN THIỆN TÂM
15 CB03015 TRẦN BÁ TẤN MINH BỘ
16 CB03016 GIANG NHÂN SĨ PHÚ THIỆN MINH
17 CB03017 VŨ LAN HƯƠNG HIỆU DIỆU  LIÊN
18 CB03018 QUÁCH MÃ MINH NHỰT THIỆN NHỰT
19 CB03019 NGUYỄN THỊ  LAN HIỆU DIỆU HƯƠNG
20 CB03020 TRẦN THỊ PHI YẾN DIỆU OANH
21 CB03021 MẠC THỊ TUYẾT THÍCH NỮ GIÁC HẠNH HẢI
22 CB03022 NGUYỄN QUANG MINH TỰ PHÚC TRUNG
23 CB03023 LÊ THỊ TUYẾT TÂM MỸ HOA
24 CB03024 TRẦN THỊ HOÀI THU HUỆ TƯỜNG AN
25 CB03025 PHAN THỊ KIM VANG NHƯ TRANG
26 CB03026 PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ THÍCH NỮ HUỆ NGUYỆN
27 CB03027 PHẠM THỊ TUYẾT LIÊN TUYẾT
28 CB03028 TRẦN THI HỒNG LOAN TƯỜNG LOAN
29 CB03029 TRẦN LÊ XUÂN HƯƠNG LIÊN  HƯƠNG
30 CB03030 ĐOÀN PHAN XUÂN OANH DIỆU MINH
31 CB03031 NGUYỄN THỦY PHƯƠNG TÍCH THANH
32 CB03032 NGUYỄN HỒ HOÀNG NHỰT TÂM TRỰC
33 CB03033 PHẠM THỊ KIM ANH THÍCH NỮ AN HẬU
34 CB03034 NGUYEN THANH VY HOA MINH
35 CB03035 NGUYỄN THỊ HẠNH DIỆU DIỆU HOA
36 CB03036 TRẦN THANH DUY PHƯỚC TỪ
37 CB03037 NGUYỄN ĐÌNH BÌNH PHÚC BẢN
38 CB03038 VÕ MINH TRANG LIÊN TRANG
39 CB03039 NGUYỄN TÂN PHƯƠNG NGỘ TÚC KIM
40 CB03040 ĐOÀN THỊ MỸ LỆ ĐỒNG HẠNH
41 CB03041 LÊ PHƯỚC THÀNH DIỆU TỪ
42 CB03042 HUỲNH VĨ CƠ LONG THÀNH
43 CB03043 PHAN THÙY TRANG HẠNH TÂM
44 CB03044 DƯƠNG BÉ THI
45 CB03045 CHUNG VŨ HÙNG
46 CB03046 LÊ ĐỖ HOÀ AN QUẢNG TỪ
47 CB03047 VÕ THANH PHÚC PHÁP TRÍ
48 CB03048 DƯƠNG THỊ ÁNH NHUNG TUỆ ĐỨC
49 CB03049 TRƯƠNG THỊ KIM CHI CHÁNH TÂN
50 CB03050 ĐỖ THỊ LÂM DIỆU TRÚC
51 CB03051 TRẦN NGỌC ANH THIỆN ĐẠO
52 CB03052 LÊ NGỌC YẾN DIỆU LỘC
53 CB03053 THÁI BÌNH HẠ VY HOA HẠNH
54 CB03054 PHAN NGUYỆT THẢO CHƠN HOA THƯỜNG
55 CB03055 PHAN MINH TRUNG TÂM PHÁP
56 CB03056 MAI THỊ THUÝ LIÊN NGOC
57 CB03057 VÕ YẾN LINH DIỆU CHI
58 CB03058 LÂM VĂN THƠI THANH BỬU
59 CB03059 ĐẶNG THỊ HOÀI HIẾU NGỌC TUYỂN
60 CB03060 NGUYỄN VĂN HÀ NHUẬN SƠN
61 CB03061 BÙI THỊ TÍNH TÂM MÌNH CHƠN
62 CB03062 NGÔ THỊ DUYÊN HOA ĐẠO
63 CB03063 ĐOÀN THỊ ĐIỀU TĨNH TUỆ
64 CB03064 HOA ĐỨC UYÊN DIỆU HẢI
65 CB03065 NGUYỄN DƯƠNG NGỌC GIÀU NGỌC ĐẤT
66 CB03066 NGUYỄN QUANG ĐÔNG
67 CB03067 NGUYỄN THỊ CHIÊN DIỆU HƯƠNG
68 CB03068 VÕ THỊ CHÂU THANH DUY
69 CB03069 NGUYỄN MINH QUỐC NGỘ THÀNH THIÊN
70 CB03070 BÙI THỊ LAN GIÁC DIỆU TỪ
71 CB03071 NGUYỄN TRÍ THỨC TỪ PHÚC
72 CB03072 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG LÃNG VIÊN
73 CB03073 LƯU MINH TRÍ MINH TRÍ
74 CB03074 PHÙNG A MÙI PHÚC HOẰNG QUÝ
75 CB03075 NGUYỄN VĂN HOÀNG TÂM CHÁNH
76 CB03076 BÙI MẠNH HÙNG
77 CB03077 BÙI QUỐC CHƯƠNG TỊNH VĂN
78 CB03078 LÊ SEN DIỆU HOA
79 CB03079 NGUYỄN KIM OANH THÍCH NỮ NHUẬN ANH
80 CB03080 NGUYEN THI MO
81 CB03081 LÊ UYÊN UYÊN NGUYÊN UYÊN
82 CB03082 NGUYỄN THỊ THƯỚC HOA  HẠNH
83 CB03083 NGUYỄN THANH CHƯƠNG THIỆN NHÂN
84 CB03084 TRẦN THỊ QUÝ THÍCH NỮ THÁNH HÓA
85 CB03085 NGUYỄN HẠNH PHÚC NGỘ VĨNH HIẾU
86 CB03086 ĐỖ BÍCH THỦY CHƠN LẠC ĐỨC
87 CB03087 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN TUỆ NHÂN
88 CB03088 ĐỖ THỊ NGA CHƠN NGỌC PHƯƠNG
89 CB03089 LÊ ĐÔNG HƯNG ĐỒNG VƯỢNG
90 CB03090 HUỲNH TRUNG BẢO
91 CB03091 TRẦN THANH THÚY
92 CB03092 TRAN MANH
93 CB03093 TRẦN THỤY MỸ DUYÊN VẠN NHIÊN
94 CB03094 NGUYỄN HOÀNG NHI
95 CB03095 VUONGTHUYOANH THICHNNUTINHTHAI
96 CB03096 ĐÀN XUÂN HẬU MINH PHÚC
97 CB03097 DUONG THI NO HOA TAM
98 CB03098 NGÔ THANH PHI TRÍ CƯỜNG
99 CB03099 NGUYỄN THỊ TRÀ MY DIỆU MAI
100 CB03100 MAI KIỀU TRANG CHIẾU TRÍ
101 CB03101 TRẦN THỊ MINH XUÂN THÍCH NỮ LIÊN XUÂN
102 CB03102 NGUYỄN TẤN TÀI XUÂN ĐỨC
103 CB03103 BÙI THỊ MINH NGỌC CHƠN MINH
104 CB03104 NGUYỄN MẠNH HÙNG NGỘ PHÚC DŨNG
105 CB03105 DƯƠNG THANH TƯƠI NGUYÊN NIỆM
106 CB03106 HỒ HOÀNG KHÔN THIỆN SÁNG
107 CB03107 KHỔNG THỊ NGỌC MAI HIỆU DIỆU MAI
108 CB03108 PHẠM THỊ THANH THẢO TƯỜNG THANH
109 CB03109 NGUYỄN THỊ THU TRANG NGỌC NHÀN
110 CB03110 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN CHÁNH KIẾN
111 CB03111 ĐẶNG HOÀNG LỘC THIỆN BIẾT
112 CB03112 NGUYỄN NGỌC KIM XUYẾN HẠNH QUANG
113 CB03113 DƯƠNG KIM NGỌC MỸ NGỌC
114 CB03114 NGUYỄN THANH KHANG THÍCH TỊNH AN
115 CB03115 TRAN THI NGOC DIEM THÍCH NỮ HUỆ THIỆN
116 CB03116 PHẠM HOÀI VÂN HOẰNG NGHĨA
117 CB03117 ĐINH THỊ HOÀNG OANH DIỆU THÔNG
118 CB03118 PHAN HUỲNH THIỆN
119 CB03119 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN DIỆU TÂM
120 CB03120 PHAM THI QUYEN CHAN PHUONG
121 CB03121 TRƯƠNG HỒNG KHANH DIỆU PHƯƠNG
122 CB03122 PHAN THỊ TRÚC PHƯỢNG GIÁC TÂM LOAN
123 CB03123 NGUYỄN THỊ THINH TÍN NHÃN
124 CB03124 LÂM MỸ DUNG DIỆU HUÊ
125 CB03125 TRẦN THỊ HẰNG DIỆU THUẬN
126 CB03126 VŨ THỊ AN CHÚC HUYỀN THUẬN
127 CB03127 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG TƯỜNG CHÂN
128 CB03128 LÊ THỊ THANH TRÂM CHIẾU NGÂN NHÃ
129 CB03129 HUỲNH THỊ NHƯỢNG THÍCH NỮ CHÚC THÀNH
130 CB03130 NGUYỄN THỊ HẬU TUỆ TÂM
131 CB03131 NGUYỄN THỊ HIỀN DUNG HOA   HẠNH
132 CB03132 ĐỖ THỊ MỘNG KIỀU TÂM HOA
133 CB03133 HUỲNH LƯƠNG PHƯƠNG THẢO NHƯ TUỆ
134 CB03134 LÊ TRÚC LOAN DIỆU PHƯỢNG
135 CB03135 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG NHUẬN LƯƠNG
136 CB03136 NGUYỄN THỊ THỐNG NHẬT LÃNH
137 CB03137 NGUYỄN PHÚ TRUNG
138 CB03138 NGUYỄN THỊ HÀ LIÊN HƯƠNG
139 CB03139 THÁI THỊ THU THẢO DIỆU THẢO
140 CB03140 ĐỖ THỊ THUỶ CHƠN MINH NGỌC
141 CB03141 BÙI THÚY NGA BẢO VIÊN
142 CB03142 NGUYỄN ĐẶNG ÁNH NGỌC LIÊN NGỌC
143 CB03143 ĐOÀN THU HÀ CHƠN HẠNH HOÀ
144 CB03144 NGUYỄN VĂN VINH THÍCH VIÊN HIẾU
145 CB03145 PHẠM THỊ HẢI BÌNH TUỆ MINH
146 CB03146 NGUYỄN THỊ LƯU TÂM NGỌC TÁNH
147 CB03147 TRẦN MINH HIỀN CHƠN TUỆ HIỀN
148 CB03148 PHAN QUANG MINH CHÁNH PHÚC TRÍ
149 CB03149 HUỲNH LƯƠNG PHƯƠNG ĐỨC PHÚ
150 CB03150 PHẠM THỊ BÍCH LIỄU CHÚC ĐÀO
151 CB03151 TRẦN THỊ MAI ANH MAI ANH
152 CB03152 TRƯƠNG THỊ BÁU DIỆU BÌNH
153 CB03153 LƯƠNG THỊ MINH HỒNG CHÂN PHÚC YẾN
154 CB03154 PHAN NGUYỄN YẾN NHƯ QUẢNG VÂN
155 CB03155 TRỊNH THỊ VIÊN CHƠN VIÊN ĐỨC
156 CB03156 TRẦN THỊ RẾT ĐỨC HOÀ
157 CB03157 LÊ THI THƯƠNG TUỆ BI
158 CB03158 LƯU THỊ LÀ TÂM HƯỚNG
159 CB03159 TRẦN THỊ KIM HIỀN DIỆU HIỀN
160 CB03160 TRƯƠNG NGUYỄN DIỄM TRANG TUỆ NGHIÊM
161 CB03161 TRẦN PHÁT LỢI THÍCH MINH TIẾN
162 CB03162 NGUYỄN THỊ BÍCH SON HUỆ NGÔN
163 CB03163 VÕ QUỐC ANH NGỘ ĐỨC PHƯỚC
164 CB03164 NGUYỄN THỊ THU PHỔ ĐỨC
165 CB03165 TRẦN MINH THẾ TINH THẾ
166 CB03166 NGUYỄN VĂN TOÀN ĐỨC TÂM
167 CB03167 PHẠM THỊ HUYỀN DIỆU QUANG TỊNH ĐỨC
168 CB03168 TRẦN THỊ NINH GIANG DIỆU  HƯƠNG
169 CB03169 NGUYỄN THỊ KIM ANH DIỆU ANH
170 CB03170 CAO THỊ KIM CHÂU GIÁC NIỆM PHÁP
171 CB03171 TRẦN THỊ KIM OANH CHƠN TÂM DUNG
172 CB03172 NNGUYỄN HỒNG HIỂN TN. HUỆ GIÁC
173 CB03173 NGUYỄN MAI MINH HẰNG HẰNG MAI
174 CB03174 HÀ THỊ KIM YẾN ĐỒNG THANH
175 CB03175 TRẦN TUẤN VƯƠNG NHUẬN THƯƠNG
176 CB03176 NGÔ MAI PHƯƠNG CHƠN BẢO PHÚC
177 CB03177 ĐẶNG VĂN TÝ T. THÍCH TÂM LƯƠNG
178 CB03178 TRẦN KHÁNH THI
179 CB03179 ĐẶNG THỊ NGỌC DUYÊN NHUẬN NGỌC
180 CB03180 BÙI XUÂN THẮM HOA  ĐẠO
181 CB03181 LÝ KHÁNH PHỤNG DIỆU HOÀNG
182 CB03182 PHẠM NGỌC NHƯ DIỆU NHƯ
183 CB03183 ĐOÀN TÔ NGỌC HƯƠNG NGỌC HẬU
184 CB03184 NGUYỄN THỊ KIM NGẨN MINHHÀ
185 CB03185 HUỲNH VĂN LONG MINH HẠNH
186 CB03186 LÊ THỊ THÙY LINH THÍCH NỮ LIÊN TĨNH
187 CB03187 TRẦN THỊ DIỄM SƯƠNG DIỆU TỊNH
188 CB03188 NGUYỄN THỊ NHAN DIỆU THIỆN NHÀN
189 CB03189 NGUYỄN THỊ THU HỒNG DIỆU  HOA
190 CB03190 ĐÀO THU HƯƠNG DIỆU  THẢO
191 CB03191 BÀNH BÍCH NGÂN GIÁC NGỌC BÍCH
192 CB03192 NGUYỄN THỊ NHANH THÍCH ĐÀM TỪ
193 CB03193 ĐÀO CAO SƠN BẢO CHÍ
194 CB03194 VÕ THỊ ÁNH NGỌC DIỆU NGỌC
195 CB03195 TRẦN THU HUYỀN CHƠN THIỆN DUNG
196 CB03196 LE BÍCH THÚY HOA  TAM
197 CB03197 HUYỀN TÔN NỮ PHƯƠNG NGA DIỆU ÂM TỊNH HIỀN
198 CB03198 NGUYỄN THỊ LAN HIỆU DIỆU LIÊN
199 CB03199 DIÊU HUỲNH BÍCH TRANG PHÚC NGỌC HUỆ
200 CB03200 NGUYỄN TỨ HẢI ĐỒNG BIÊN
201 CB03201 ĐINH THỊ HỒNG LƯỢNG HIỆU DIỆU NGÂN
202 CB03202 LÊ THỊ LỆ NGUYÊN LIÊN HIÊN
203 CB03203 LƯƠNG ANH TUẤN THIỆN THÀNH
204 CB03204 NGUYỄN THỊ THÁI THÍCH NỮ TRÍ HẢI
205 CB03205 ĐỖ HOÀNG YẾN
206 CB03206 NGUYỄN THỊ KIÊM QUI THANH VÂN
207 CB03207 VÕ THỊ THU CÚC THỊ HỒNG
208 CB03208 VÕ NGỌC BÌNH QUẢNG TÂM
209 CB03209 VÕ NGỌC THU VÂN NGUYÊN HẠNH
210 CB03210 TRẦN THỊ KIM DUNG ĐỒNG DƯA
211 CB03211 TRẦN THỊ QUỲNH HOA NGỌC DUYÊN
212 CB03212 LÊ TRANG
213 CB03213 PHẠM THỊ THỦY THÍCH ĐÀM THU
214 CB03214 ĐỖ PHƯỚC MẪN TRUNG QUÂN
215 CB03215 KHOA ĐÀM QUẢNG THI
216 CB03216 VÕ QUỐC CƯỜNG
217 CB03217 PHẠM THỊ DIỆU HƯỜNG BẢO DIỆP
218 CB03218 PHẠM THỊ DIỆU HIỀN VẠN ĐỨC
219 CB03219 LẠI THỊ MINH HIỀN
220 CB03220 TÒNG THỊ HƯƠNG DIỆU  PHƯƠNG
221 CB03221 NGUYỄN SONG TRÚC LIÊN NHƯ
222 CB03222 TRẦN MINH SƠN THẾ SƠN
223 CB03223 PHẠM QUỐC TUẤN THÍCH CHÁNH KIÊN
224 CB03224 NGUYỄN HOÀNG TÂM NGỘ PHÚ NGHĨA
225 CB03225 BÙI LÊ THÀNH PHÁP TÂM
226 CB03226 NGUYỄN THỊ THU LOAN ĐỨC KIỀU
227 CB03227 DƯƠNG KIỀU OANH TN.DIỆU NGỘ
228 CB03228 ĐÀO ÁNH BẢN ANH
229 CB03229 NGUYỄN THỊ HỒNG THU DUYÊN THẢO
230 CB03230 HOÀNG THỊ MINH TÂM HUỆ TÂM THANH
231 CB03231 NGUYỄN HOÀI NAM THÍCH CHÁNH KHÔNG
232 CB03232 NGUYỄN THỊ MINH THIỀU DIỆU  TỪ
233 CB03233 PHẠM THỊ ÁI LOAN CHÚC ĐỨC
234 CB03234 NGUYỄN THỊ XUÂN NHUẬN THU
235 CB03235 TRẦN THIỊ HIỂU TRUNG NGỌC
236 CB03236 TRẦN VĂN TRIỀU THÍCH HẠNH HẢI
237 CB03237 BÙI THỊ THẢO DIỆU HUYỀN
238 CB03238 VŨ ĐÌNH HẬU THÍCH NHẪN KHÔNG
239 CB03239 NGUYỄN VĂN THẮNG THÍCH CHÁNH NHƯ
240 CB03240 NGUYỄN HỮU DŨNG TỊNH TIẾN
241 CB03241 NGUYỄN ĐAN THANH THÍCH NỮ HUỆ HẠNH
242 CB03242 LẠI THỊ THANH TRÚC GIÁC ĐOAN ĐẠO
243 CB03243 TRẦN THỊ THUÝ HẰNG THÍCH NỮ AN HƯƠNG
244 CB03244 LƯU THỊ HỒNG VÂN TN ĐỨC LIÊN
245 CB03245 PHẠM THỊ HƯƠNG GIÁC HƯƠNG XUÂN
246 CB03246 TRẦN NGỌC LIÊN KIỀU NGỌC HƯƠNG
247 CB03247 HOÀNG QUỐC HẢI TỊNH HỘI
248 CB03248 NGUYỄN HOÀI PHONG BỔN ĐỘ
249 CB03249 PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT CHƠN TINH PHƯƠNG
250 CB03250 VŨ THỊ SEN DIỆU LIÊN
251 CB03251 VÕ TẤN AN
252 CB03252 NGUYỄN HỒNG THANH DIỆU   TỊNH
253 CB03253 BÙI CÔNG XẾP THÍCH CHÁNH HIỀN
254 CB03254 NGUYỄN NGỌC TUYỀN TUỆ NGỌC
255 CB03255 HUỲNH THANH TUẤN NGUYÊN TRÍ TÚ
256 CB03256 NGUYỄN THỊ THÚY TRÂM TỊNH ÂN
257 CB03257 NGUYỄN TRẦN THỦY TRÚC KHÔNG CÓ PHÁP DANH
258 CB03258 LÊ THỊ TRÍ CHÚC HỮU
259 CB03259 THÔI NGỌC THANH HÀ
260 CB03260 NGUYỄN TẤN PHI XUÂN HÙNG
261 CB03261 VÕ THỊ HUYỀN TRANG CHƯA QUY Y TAM BẢO
262 CB03262 LÂM THỊ NGỌC QUÝ HUỆ LÂM NHƯ
263 CB03263 ĐẶNG THỊ NGỌC HÀ MINH QUYỀN
264 CB03264 HOÀNG NGỌC ANH THÍCH MINH HƯNG
265 CB03265 LÊ THỊ THUỲ TRANG HOA    HẠNH
266 CB03266 PHẠM THỊ THANH HOA GIÁC TỊNH HẢI
267 CB03267 NGUYỄN TUẤN NGỌC NGỘ THÀNH AN
268 CB03268 PHI VIỆT THẮNG THÍCH NGUYÊN TỊNH
269 CB03269 NGUYỄN THỊ HOÀI ANH
270 CB03270 NGUYỄN THỊ LUYẾN DIỆU   PHƯƠNG
271 CB03271 PHAN TRỌNG HIẾU NGỘ NGUYÊN THUẬN
272 CB03272 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI NGỌC DIỆU THIỆN
273 CB03273 HOÀNG NGỌC NHƯ NGUYỆT NHƯ PHƯỚC
274 CB03274 TRẦN THỊ BÍCH MAI
275 CB03275 NGUYỄN THỊ THANH HÀ HOA ĐỨC
276 CB03276 TRẦN THỊ NHỰT PHƯƠNG DIỆU ÂN
277 CB03277 NGÔ THỊ LA PHÁP DANH : HOA HẠNH
278 CB03278 LƯƠNG THỊ THÚY HẰNG VIÊN MINH
279 CB03279 NGUYỄN THỊ Y PHỤNG THÍCH NỮ NHẬT HƯƠNG
280 CB03280 NÔNG THỊ TRUNG THU CHƠN TÂM THUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *