10. NGŨ CĂN – NGŨ LỰC

GIẢNG SƯ: ĐĐ. THÍCH CHIẾU Ý – ỦY VIÊN BAN HOẰNG PHÁP TƯ – TRƯỞNG BAN HOẰNG PHÁP TỈNH ĐĂK NÔNG

THỜI GIAN THUYẾT GIẢNG: 19H30 NGÀY 17/9/2021 – (11/8 AL) – THỨ 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *