21. Trích giảng kinh BÁT ĐẠI NHƠN GIÁC – ĐỆ NHỊ GIÁC TRI

TT. Thích Minh Nhẫn

THỜI GIAN THUYẾT GIẢNG: 19H30 NGÀY 28/9/2021 – (22/8 AL) – THỨ 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *