11. THẤT BỒ ĐỀ PHẦN

Giảng sư: NS. THÍCH NỮ HẰNG LIÊN – PHÓ THƯ KÝ BAN HOẰNG PHÁP HỆ PHÁI KHẤT SĨ GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TP. HCM

Thời gian: 19H30 NGÀY 18/9/2021 – (12/8 AL) – THỨ 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *