PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN PHẬT HỌC CƠ BẢN KHÓA 2

Mời quý vị click vào banner dưới đây để vào phòng  trực tuyến tham dự khóa học

(nếu đăng nhập bằng điện thoại và ipad thì phải tải google meet về cài đặt vào điện thoại trước khi đăng nhập vào phòng học, còn sử dụng máy vi tính thì không cần cài đặt gì thêm, nhưng tất cả đều phải có gmail đã đăng nhập trong trình duyệt)

https://meet.google.com/xvt-tfwf-qit

https://meet.google.com/izj-txsx-huu
https://meet.google.com/msk-rjhm-oqy

 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 2A

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 2B

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 2C 

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 2D

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *