CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHÓA 2 PHẬT HỌC CƠ BẢN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC ” PHẬT HỌC CƠ BẢN” KHÓA 2

Khai giảng vào lúc 20g00 ngày 16/8/2021 (9/7 AL) thứ 2

Tại địa chỉ: www.hoangphaponline.comwww.hocphatonline.com

TT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

GIẢNG SƯ

Thời gian giảng

 

Lễ Khai Giảng

 

 

Chư Tôn Đức Giảng sư

20g00 ngày 16/8/2021

(9/7 AL) thứ 2

 

1

Những giá trị cốt cõi của Đạo Phật

TT. Thích Minh Nhẫn

20g00 ngày 16/8/2021

(9/7 AL) thứ 2

2

Giới thiệu tóm tắt lược sử Đức Phật

TT. Thích Phước Nghiêm

20g00 ngày 17/8/2021

(10/7 AL) thứ 3

3

Quy y Tam Bảo – làm người con Phật

ĐĐ. Thích Thiện Xuân

20g00 ngày 18/8/2021

(11/7 AL) thứ 4

4

Năm giới cấm và những lợi ích của việc giữ giới

TT. Thích Thiện Thật

20g00 ngày 19/8/2021

(12/7 AL) thứ 5

5

Sức mạnh của niềm tin

TT. Thích Thiện Thuận

20g00 ngày 20/8/2021

(13/7 AL) thứ 6

6

Ý nghĩa của việc Sám hối

HT. Thích Huệ Phước

20g00 ngày 21/8/2021

(14/7 AL) thứ 7

7

Những điều cần biết bước đầu học Phật

TT. Thích Tuệ Hải

20g00 ngày 23/8/2021

(16/7 AL) thứ 2

8

Ý nghĩa thờ Phật, lạy Phật và cúng Phật

TT. Thích Nhật Hỷ

20g00 ngày 24/8/2021

(17/7 AL) thứ 3

9

Ý nghĩa tụng Kinh, trì Chú và niệm Phật

ĐĐ. Thích Thiện Tuệ

20g00 ngày 25/8/2021

(18/7 AL) thứ 4

10

Sử dụng mạng xã hội thông minh theo tinh thần chánh niệm

TT. Thích Minh Nhẫn

20g00 ngày 26/8/2021

(19/7 AL) thứ 5

10

Bổn phận của người Phật tử tại gia

TT. Thích Trí Chơn

20g00 ngày 27/8/2021

(20/7 AL) thứ 6

11

Quán chiếu vô thường

HT Thích Minh Thiện

20g00 ngày 28/8/2021

(21/7 AL) thứ 7

12

Thực hành theo Nhân Quả đời sống luôn an lành

HT. Thích Thanh Hùng

20g00 ngày 30/8/2021

(23/7 AL) thứ 2

13

Thiểu dục – tri túc đời sống luôn an lạc

ĐĐ. Thích Minh Ân

20g00 ngày 31/8/2021

(24/7 AL) thứ 3

14

Giới thiệu khái quát Tam Tạng Thánh điển Phật giáo – Thượng tọa bộ

TT. Thích Giác Hoàng

20g00 ngày 01/9/2021

(25/7 AL) thứ 4

15

Giới thiệu khái quát Tứ Diệu Đế – bốn chân lý chắc thật

ĐĐ. Thích Chánh Thuần

20g00 ngày 02/9/2021

(26/7 AL) thứ 5

16

Bát Chánh Đạo – con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát

TT. Thích Chúc Tiếp

20g00 ngày 03/9/2021

(27/7 AL) thứ 6

17

Nghiệp báo

TT Thích Minh Nhẫn

20g00 ngày 04/9/2021

(28/7 AL) thứ 7

18

Tứ Niệm Xứ

TT. Thích Đức Trường

20g00 ngày 06/9/2021

(30/7 AL) thứ 2

19

Oai nghi căn bản của cư sĩ Phật tử

NS. TN. Như Lan

20g00 ngày 07/9/2021

(01/8 AL) thứ 3

20

Tứ Vô Lượng Tâm

ĐĐ. Thích Pháp Trí

20g00 ngày 08/9/2021

(02/8 AL) thứ 4

21

Lục Hòa

NS TN Tuệ Liên

20g00 ngày 09/9/2021

(03/8 AL) thứ 5

22

Giới thiệu khái quát Thiền Tông

TT. Thích Thông Huệ

20g00 ngày 10/9/2021

(04/8 AL) thứ 6

23

Giới thiệu khái quát Tịnh Độ Tông

NS. TN. Đồng Hòa

20g00 ngày 11/9/2021

(05/8 AL) thứ 7

24

Giới thiệu khái quát Mật Tông

ĐĐ.Thích Trí Huệ

20g00 ngày 12/9/2021

(07/8 AL) thứ 2

25

ĐĐ. Thích Tuệ Giải

20g00 ngày 13/9/2021

(08/8 AL) thứ 3

26

ĐĐ. Thích Pháp Trí (Quảng Nam)

20g00 ngày 14/9/2021

(09/8 AL) thứ 4

27

ĐĐ. Thiện Ngọc

20g00 ngày 15/9/2021

(10/8 AL) thứ 5

28

Tổng Kết bế giảng

Chư Tôn Đức Giảng sư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *