DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 2 PHẬT HỌC CƠ BẢN

SỐ THỨ TỰ: 601 – 944

601 Trần Hồng Thơm Hoa Đạo
602 HUỲNH NHẬT ANH Thích Trí Tánh
603 Võ Thị Ngọc Ân Diệu Hồng
604 VÕ ANH KHANG THÍCH LONG HOA
605 TRẦN THỊ THUÝ HẰNG THÍCH NỮ AN HƯƠNG
606 Nguyễn Châu Hồng Sang Chơn Trọng
607 Trần Thị Thuỷ Tiên Thích Nữ Liên Thịnh
608 Trần Thị Thuỷ Tiên Thích Nữ Liên Thịnh
609 TẠ THỊ MINH NGHĨA KHÔNG
610 Tạ thị minh nghĩa Không
611 Trần Thị Thuỷ Tiên Thích Nữ Liên Thịnh
612 Nguyễn Thu Sương Chơn Thiền Từ
613 Kiều Thảo Huyền Quảng Như
614 Nguyễn Hạ Ái Thanh Nhã
615 Nguyễn Thị Dung Huệ An
616 Lê Thị Hiền Diêu Đức
617 Phan Trọng Hiếu Ngộ Nguyên Thuận
618 Nguyễn Anh Thư Diệu Thái
619 Đinh hồ ái vy Từ Chơn
620 HOÀNG QUỐC TIẾN Tiến đạo
621 Phan Thị quý Phú Thích nữ kha liên
622 Quách Thi Thanh Thuý Không có
623 Trần Khắc Nhân Thiện Đức
624 Trần Thị Thanh Sang Chánh Phước
625 Lê Thị Hồng Diệu Quang
626 Lê Thị Hồng Diệu Quang
627 Nguyễn Đỗ Hải Hiền Không có
628 Lê kiều hân Diệu nguyện
629 Đinh Thị Tâm Nguyên Hạnh
630 Nguyễn Hà Phương ..
631 Nguyễn Thị Hồng Hà Chưa có
632 Bùi Phạm Thiên Lan Từ Đức Minh
633 Lê Hoàng Ngọc Anh Nhuận Tài
634 Trần thị phương Không có
635 NGUYỄN THU TRANG An Diệu Thọ
636 Lê thị Hồng Diệu Quang
637 Nguyễn Thanh Chương Thiện Nhân
638 Phạm Thị Sinh Không
639 Lê Công Vinh Ngộ Bách Nhật
640 Nguyễn Thị Sẽ Tâm Thiện
641 Nguyễn Thị Thu Hằng Diệu Liên
642 Nguyễn Thị Diễm Trang Ngọc Hòa
643 Trương Nguyễn Phi Linh Minh Huệ
644 Đàm Thuý Loan Hoa Minh
645 Nguyễn Trí Thức Từ Phúc
646 Trần Tấn Đạt Thích Lệ Long
647 Trương Hán Phong Lệ Phong
648 Ngô Minh Kha Thích Lệ Kha
649 Võ thanh tú Thích Tâm tú
650 CAO TRẦN THẢO VY Không
651 CAO TRẦN THẢO VY Không
652 Nguyễn Ngọc Phương Diệu Hậu
653 Trương Hoài Nhung Nhuận Nhân
654 Huỳnh Đức Xuân Lộc Chưa có
655 Nguyễn Ka Uyên Diệu tâm
656 Thân Minh Hải Ngộ Tuệ Thi
657 Su Quang Vinh Nhuận Viên
658 Nguyễn Thị Trà My Diệu Mai
659 ĐẶNG THỊ MÃO THƯỜNG VIÊN
660 Đỗ Thị Mộng Kiều TÂM HOA
661 Lê Thị Thu Giang TN Diệu Huệ
662 Võ Thị Thanh Thảo Thường Huệ
663 Lê Thị Hiền Diệu Đức
664 Lê Thị Hiền Diệu Đức
665 NGUYỄN PHƯỚC LÂM Ngộ Viên Long
666 Nguyễn Hạnh Phúc Ngộ Vĩnh Hiếu
667 Nguyễn Hạnh Phúc Ngộ Vĩnh Hiếu
668 Phạm thị chiến Thích bảo minh
669 Nguyễn Thị Lan Nguyên Châu Lài
670 Lê Trang Dạ con chưa quy y
671 Hoàng Quốc Huy Minh Tâm
672 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Tâm phúc
673 Đàm Ngọc Lan Thích Minh Hoà
674 Vũ Thị Sen Diệu Liên
675 Đinh Thị cẩn Giác dương hạnh
676 Nguyễn Hải Yến Diệu Yến
677 Nguyễn Hải Yến Diệu Yến
678 Phạm Kim Thoa Nhuận Thảo
679 Đỗ Phạm Minh Tú Chưa có ạ
680 Phan Thị Tường Vi Thường Nguyên
681 Phan Thị Tường Vi Thường Nguyên
682 Nguyễn Thị Sang Hoa Thiện
683 bùi thị thanh nhàn tuệ tâm
684 Hoàng Thị Lê Hồng Con chưa có ạ.
685 Nguyễn Thị phượng liên phượng
686 Pham Thi Cẩm Tú Liên Tài
687 Định Viết Dương Thường Trí
688 Hoàng Ngọc Như Nguyệt Như Phước
689 Trần Thị Huệ Con chưa có ạ
690 Nguyễn Duyên Chưa có
691 NGUYỄN THỊ QUẾ CHI Chưa có
692 Nguyen thi thanh xuan Ngoc giac
693 Trịnh Quốc bảo Thiện thanh
694 Nguyễn Đăng Khoa Viên Chương
695 Lâm Mỹ Dung Diệu Huê
696 Hoàng Thị Liên Chơn Tịnh Vân
697 Mai Diễm Quỳnh Chưa có
698 Nguyễn Thị Phương Linh Con không có ạ
699 Giang Nhân Sĩ Phú Thiện Minh
700 Huỳnh Ngọc Thủy Không có
701 NGO THI QUE DIEU PHUOC
702 Nguyễn thị kim Ngân Minh Hà
703 CAO THỊ KIM CHÂU GIÁC NIỆM PHÁP
704 Trần thu Huyền Chơn Thiện Dung
705 Lưu Thị Hồng Vân Thích Nữ Đức Liên
706 Đỗ Văn Thoáng Chua có
707 Trần Kim Yến Chưa có
708 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Quãng Ánh
709 Thái Vinh Hoa Diệu Hương
710 Lê Thị Hiền Diệu Đức
711 Nguyễn thị Hạnh Diệu Diệu Hoa
712 Nguyễn thị Hạnh Diệu Diệu Hoa
713 Thái Thị Trinh Diệu Tĩnh
714 TRẦN VĂN ĐỀU THIỆN QUANG
715 Phạm Thị Hồng Chưa có
716 Nguyễn Thị Hoa Hiệu Diệu Hồng
717 HUỲNH THỊ NGỌC LOAN TÂM SEN
718 Nguyễn thị Hạnh Diệu Diệu Hoa
719 LẠI THỊ THANH TRÚC CHƯA CÓ
720 Hồ Thị Lương Con khônh có ạ
721 Nguyễn Trọng Bảo Vạn Khả
722 Nguyễn Thị Hiền Dạ em không có ạ
723 Phạm Đức Chưa có
724 Quách Mã Minh Nhựt Thiện Nhựt
725 Trần thị Diễm Thuý Chơn Diệu Nhân
726 Lê thế chiến Thích minh chơn
727 Nguyễn Thị Hảo Hoa Tâm
728 Lê thế chiến Thích minh chơn
729 Đoàn Tô Ngọc Hương Ngọc Hậu
730 Trần Bích Thuận Diệu Trúc
731 Phạm Hồng Đức Chưa có
732 TRẦN THỊ THÙY TRANG Chưa có (con chưa phải phật tử)
733 Trần thu Huyền Chơn Thiện Dung
734 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG DIỆU MỸ
735 Huỳnh Thị Thu Vân Diệu Tuệ
736 Lưu Thị Hồng Vân TN Đức Liên
737 Tuệ Phúc Thiện Lộc
738 Nguyên Thi Tuyêt Lan DIÊU VÂN
739 PHAN THỊ THÚY OANH DIỆU TÂM
740 Ngô Thị Hồng Cẩm Diệu Huyền
741 Su Quang Vinh Nhuận Viên
742 Trần Thị Thu Hồng Ngọc Dung
743 Đỗ Thị Thúy Vân Diệu Nguyệt
744 Nguyễn Thị Hồng Phương Con chưa có ạ
745 Phạm thị thu hiền Con không có ạ
746 Phạm Thị Diệu Hường Bảo Diệp
747 ĐẶNG THỊ THANH THUỶ MINH TỊNH
748 Phạm Thị Diệu Hiền Vận Đức
749 Lê Trần Thị Lệ Hằng Chưa có
750 Phạm Thị Diệu Hiền Vạn Đức
751 nguyen thuy vi khong
752 NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG Chưa có ạ
753 Nguyễn thị mai Dung Diệu Phương
754 Thu Nguyệt Diệu Minh
755 Lê Thị Hằng Diệu An
756 Lê Thị Hằng Diệu An
757 Đặng Văn Tý Thích Tâm Lương
758 Lê Thị Giáp Thích Nữ Liên Thảo
759 Lý Thanh Hạnh Hữu Nguyện
760 Nguyễn Thi Dã TN Chúc châu
761 NGUYỄN PHƯỚC LÂM NGỘ VIÊN LONG
762 Nguyễn Thị Thu Thủy
763 NGUYỄN TRƯƠNG VÂN HẠC Nguyên Thọ
764 Nguyễn Thị Thu Thủy Tâm Thái Hà
765 Đỗ Thị Thanh Tú TN Ngọc Anh
766 Vương Thị Anh Phương không có
767 Vũ Thị Minh Thu Diệu Hương
768 Phan thị Ánh Hồng Nguyên Nhuận
769 LÊ THỊ QUÝ KIỀU TN. QUẢNG ĐÀM
770 Tòng Thị Hương Diệu Phương
771 Trần Thị Phú Nguyên Thịnh
772 Vũ Thị Hương Diệu Thảo
773 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN TUỆ NHÂN
774 NGUYỄN THỊ LUYẾN DIỆU PHƯƠNG
775 Đỗ Thị Thanh Tú TN Ngọc Anh
776 Lý Thị Hồng Quang Vũ
777 Lê sinh phúc thọ Thánh phúc
778 Nguyễn Chí Thanh Chưa có
779 VŨ THỊ AN CHÚC HUYỀN THUẬN
780 Lý Thị Hồng Quang Vân
781 TRẦN THỊ LÝ Nguyên Chân
782 Lê Thị Tuyền Diệu Tâm
783 VÕ ĐẠI THẠCH THƯỜNG TRỤ
784 Trần thu Huyền Chơn Thiện Dung
785 Phạm Thị Ngọc Nhung Chúc Nguyên
786 Vũ Thị Lý Diệu Quý
787 Trần Thị Minh Phương Diệu Minh
788 Lê Thị Như Hồng Dạ con chưa có
789 Lê Hữu Đông Thường Tây
790 VŨ THỊ PHƯỢNG MINH Thường Bạch
791 Phạm Thị Cẩm Tú Liên Tài
792 Kha Bích Trâm
793 Đinh Thị Ngọc Tích Từ Đức
794 Lê Bích Thuỷ Hoa   Tâm
795 Lê Thị Như Lan Diệu   Hoa
796 Nguyễn Thị Huệ Phúc Lan
797 Lê Quang Nam Phúc Niêm
798 Nguyễn Thị Thu Diệu Trang
799 Ngô Thị Hòa Nhật Thuận
800 Nguyễn Thị Hoà Quảng Hiền
801 Nguyễn Trúc Phương
802 Nguyễn thị Phúc THANH
803 Trương Hán Phong Thích Lệ Phong
804 Tô Trịnh Bích Diệp Diệu Chi
805 Nguyễn Hồng Phú Diệu Sơn
806 Trần Tố Quảng mỹ
807 Đỗ Bích Hòa Diệu  Hương
808 LÊ THỊ LÝ ĐỨC TÂM
809 Nguyễn Phương Anh Hoa Minh
810 Nguyễn Như Nam Trân Diệu Âm Châu
811 Kim Nguyễn Diệu
812 Nguyễn Thị Hảo Hoa    Tâm
813 Nguyễn thị minh phong Diệu Hiếu
814 Hoàng Thu Hiền Chơn Diệu Bảo Trí
815 Đỗ Thị Vui Thường Trầm
816 Bùi Thị Tuyết Thường Nhung
817 Nguyễn Thị Thanh khang Pd :Tín An,
818 Trần Thị Bích Mai Không có pháp danh
819 Vũ Thị Bích Huệ Thường Diệu
820 Lê Mai Bảo Hân Thường Hiếu
821 Nguyễn Thị Tuyết Mai Diệu Hương
822 Tô Đình Hùng Đức Mạnh
823 LIÊU THÀNH LONG BỬU LONG
824 Trần Thị Như Thuỳ
825 Phạm Ngọc Linh Thường Đình
826 Đào Vằn Bảy THIỆN PHỔ
827 Tran ngoc thuan Dieu hoa
828 Vũ Thị Hoài Lịn Chưa có
829 Đào Thị Yếm Chưa có pháp danh
830 Thũ Thị Phượng Thường Hoàng
831 Nguyễn Thị Thu Hà Không có
832 Nguyễn Thu Giang Diệu Đức
833 Lê Thị Tiên Thường Sa
834 Vũ Thị Trang Thường Điểm
835 Phạm Thị Nga Thường Duyên
836 Lê thi tâm Tâm
837 Trần Thị Minh Nguyệt Diệu Ngân
838 nguyễn thi ngoc hân hoa tâm
839 Vũ Thị Hoà Minh Hảo
840 Nguyễn Thị Dung Tâm Khánh
841 Nguyễn Thị Thanh Hằng TN Trung Tịnh
842 Võ Minh Trang Liên Trang
843 Nguyễn Thị Đào Diệu Mai
844 Thạch trọng Minh hiển
845 Bùi Thị Dung Hiệu Diệu Hoa
846 Lê thị tường vi Diệu hoa
847 Hải Yến
848 Phạm Thị Thìn Thường Huệ
849 Nguyễn thị duyên Hương Như
850 Nguyễn đăng phong Quảng lương
851 LÊ TIẾN SỸ Quảng GIÁC
852 Nguyễn thị Lan Chân Từ Linh
853 Vũ Thị hoàn Hoa Tịnh
854 Phạm văn Khanh Huệ Ánh
855 Phạm Lương Sơn Diệu    Hoa
856 Nguyễn Thị Khoa Huệ Cầu
857 GIANG MẠNH TUẤN THÍCH MINH TẤN
858 Quách Hiền Oanh Quảng Liên Phương
859 Đặng Thu Hà Chân Như
860 Trần thi thu Thanh Diệu Liên
861 Doãn Ngọc Ánh Diệu Bảo
862 Phạm thị Nở
863 Tống Thị Gái Tâm Thông
864 Dương Trung Phong Tâm Đồng Tuệ
865 LÊ THỊ THANH TRÚC Diệu Thanh
866 Trần thị Xuân nương Viên châu
867 Ngô Thanh Phi Trí Cường
868 Võ Thị Thúy Nga
869 Phạm Ngọc Tân Thường Tiệp
870 DƯƠNG THỊ THU HIỀN Chân Mỹ giác
871 Mai thị tân sửu Chúc Quý
872 Trịnh Thị Nhung Hạnh nhung
873 Nguyễn Thị Thanh Diệu  Ngân
874 Đỗ thị Đào Tâm Thắng
875 trịnh thị luyện Diệu luyến
876 Phạm Thị Nhung TN.Đức Nhẫn
877 Đỗ Thị Như Ý Ngọc Châu
878 Trương Thị Kim t Nguyên tâm
879 Nguyễn Quốc Đạt Thiện hiền
880 HUỲNH THANH VŨ THIỆN HUỆ
881 Lâm văn Thơi Thanh bửu
882 PHAN HUỲNH THIỆN
883 pham thi quyen chan phuong
884 Đặng Thị Mai Diệu Cúc
885 Lê Thị Thu bé Nguyên hải
886 Bành Bích Ngân Ngọc Bích
887 Luu Hai Yen Chua co
888 Dương Thiên Nhi Nhuận Sơn
889 TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG Diệu trân
890 Phan ngọc diếp Thiện pháp
891 Nguyen Thi Thuy Trang Dieu Nghiem
892 Tằng Cắm Sàu Thái Minh Mẫn
893 Huỳnh Lương Phương Thảo Như Tuệ
894 Nguyễn Mạnh Hùng
895 Phạm Thị Giang Nhuận  Sơn
896 TRẦN THỊ NGUYÊN Ngọc Hiển
897 Nguyễn Thị Lài TN Linh Chơn
898 Nguyễn Kim oanh Tuệ yến
899 Trần Trường Chúc Thọ
900 Trần Minh Hiền Chơn Tuệ Hiền
901 Phan Quang Minh Chánh Phúc Trí
902 Lưu thị là Tâm hướng
903 NGUYỄN THỊ KIM NHI THIÊN THÀNH
904 PHẠM THỊ THƯƠNG THÍCH NỮ PHƯỚC HIỀN
905 Nguyễn Trí Tánh Thiện Tín
906 Nguyễn Thị  Huệ Diệu An
907 Lê Vân Hà Diệu Thuỷ
908 Đỗ thị thu Hương Thích nữ Hải Tịnh
909 LÊ TIẾN  SỸ QUÃNG GIÁC
910 Đào Ánh Bản Anh
911 Nguyễn Văn Phú Thiện Chiếu
912 Văn thi loan Ngọc Phụng
913 Lê Thị Phương Trâm Thánh Trang
914 Văn thị loan Ngọc  Phụng
915 Trần Thị Hằng Diệu Thuận
916 Nguyễn Lê Huyền Trân Tâm Hoa
917 Lý Lệ Phương Diệu Bình
918 Nguyễn Thu Hường không
919 Lương Thị Ngọc Oanh Diệu  Thanh
920 Võ thị thúy  nga
921 Nguỹen Mạnh Hùng
922 Lê thị Thuỳ trang Hoa hạnh
923 Huỳnh Thị Thu Vân Diệu Tuệ
924 Nguyễn Thị Thu Hồng Diệu  Hoa
925 Lê thế chiến Thích minh chơn
926 Trương Thị Kim Chi Nguyên  Tâm
927 Trần Thanh Định Quảng Lực
928 Phạm Hoài Vân Hoằng Nghĩa
929 NGÔ THỊ LA HOA HẠNH.
930 Nguyễn Thị Thanh Huyền Huyền Trang
931 Lê Thị Thảo Ngọc Khiết
932 Nguyễn Thị  Lan Nguyên Châu Lài
933 Trần Thị  Bích Phương Diệu chân
934 Nguyễn Chí Thanh
935 Nguyễn Thị Thư Hoa  Tâm
936 Nguyễn Thị Lệ Mỹ Thánh Khương
937 LÊ KHÁNH NHI AN HẢO
938 ĐẶNG HOÀNG LỘC THIỆN BIẾT
939 PHAN NGỌC DIẾP THIỆN PHÁP
940 NGUYỄN KIM OANH TUỆ YẾN
941 NGUUYỄN THỊ THÙY TRANG DIỆU NGHIÊM
942 MAO RA RI HƯNG QUANG
943 NGUYỄN VĂN PHÚ THIỆN CHIẾU
944 TRẦN THỊ KIM HỒNG TUỆ HẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *