DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 2 PHẬT HỌC CƠ BẢN

SỐ THỨ TỰ: 401 – 600

401 Nguyễn thị Mười Diệu Hậu
402 Nguyễn Thị Đông Thiện Tỉnh
403 BÙI THỊ AN TÂM DIỆU
404 Nguyễn Thị Hồng Nhung Liên Nhung
405 Nguyễn thị Thư Diệu Thái
406 TRẦN VĂN ĐIỆP Thích Đạt Ma Chí Kiêt
407 ĐẶNG THỊ HIỀN DIỆU THẢO
408 Đỗ Thị Ngọc Mỹ Chúc Hạnh
409 LỤC THU TRANG Không
410 Đinh Thị Hồng Nhung Con chưa có
411 Lê Thị Kim Dung Hạnh Phi
412 Lê Văn Hội Pháp Hạnh
413 Lê Xuân Phượng Minh Đức
414 Phạm văn hào Nhanxacoj
415 Phạm văn Hào Nhanxacoj
416 Nguyễn Thị Huệ Từ Chơn Minh
417 Võ Thị Hiền Ngộ Nhã
418 Phạm Thị Bích Lan Tuệ Ngộ
419 Nguyễn thị Nguyệt Nguyên Huyền
420 Nguyễn Thị Oanh Chưa có
421 Huỳnh Thị Kim Ngọc Chơn Trúc Huệ
422 Nhan Thị Kim Thư Liên Thư
423 Trần Bích Thuận Chi Mai
424 TRẦN ĐÌNH THÁI QUẢNG THIỆN
425 Nguyễn Thị Hường Liên Hường
426 Lê Thị Việt Trung Lạc
427 Lê Thị Phượng Hồng Dạ chưa có
428 Lê Thị Huyền Tuệ Liên Hiền
429 Nguyễn Thị Huỳnh Như Liên Như
430 Nguyễn Thị Thu Trang TN Nhuận Nghiêm
431 Nguyễn Thị Thu Trang TN Nhuận Nghiêm
432 Lê Thị Ngọc Hà Không có
433 Vũ Thị Nhung Diệu Xuân
434 Nguyễn thị xuân Nhuận Thu
435 Lê Thị Hồng Chân Từ Thanh
436 Huỳnh Thị Cẩm Loan Hạnh chiếu
437 Nguyễn Thị Mỹ Hương Thanh Nhàn
438 Trương Thị Quý Như Tuệ
439 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Chí Ngọc
440 Vũ Văn Cổn Chánh Tâm Thuận
441 Dương Kim Ngọc Mỹ Ngọc
442 Lê Đỗ Hòa An Quảng Từ
443 Huỳnh Lệ Thúy Hoa hạnh
444 Đinh Thị Hương Diệu Bảo
445 Trần Cao Sơn Chưa có
446 Nguyễn ích hoàn Ngộ túc lương
447 TRẦN THỊ HOÀI THU HUỆ TƯỜNG AN
448 NGUYỄN THỊ THANH UYÊN DIỆU HUYỀN
449 NGUYỄN ĐÀO ANH THƯ GIÁC DIỄM THÚY
450 Nguyễn Ngọc Kim Xuyến Hạnh Quang
451 Đặng Rét Manh Tịnh Khuyến
452 Nguyễn Duy Thiện Tín
453 Nguyễn Thị Hồng Vân Chánh Kiến
454 Lê Trường An Trung Huy Thiện
455 Huỳnh Lê Thúy Hoa hạnh
456 Lê Thanh Hương Không có
457 Huỳnh Thị Chúng Tâm Mẫn
458 Nguyễn Thị Lan Nguyên Châu Lài
459 Hoàng Thị Hồng Hoa Chơn Bảo Viên
460 ĐỖ THỊ NGA Chơn Ngọc Phương
461 Trương Thị Ngọc Nhung Thích Nữ Liên Thuần
462 Nguyễn Đặng Ánh Ngọc Liên Ngọc
463 Nguyễn Thị Minh Na Liên Na
464 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DU G Diệu Myz
465 Trương Thị Ngọc Nhung Thích Nữ Liên Thuần
466 Trương Thị Ngọc Nhung Thích Nữ Liên Thuần
467 Phạm thị hồng phương Diệu hường
468 Nguyễn Phương Anh Hoa Minh
469 Huỳnh Thị Minh Sương Liên Phước
470 Trần Thị Kim Tiên Huệ Hảo
471 Nguyễn Phương Anh Hoa Minh
472 Nguyễn Thị Thu Hằng Diệu Liên
473 Phạm Ngọc Vân Diệu Hải
474 Lê Thị Phương Trang Nguyệt Huệ Tường
475 Võ Thị Thanh Nhàn Tịnh Nhàn
476 Đặng Thị Hiền Diệu Thảo
477 Nguyễn Kim Chi Ngộ Thiên Lộc
478 TRUONG THỊ TỊNH Bảo Thanh
479 TRƯƠNG THỊ TỊNH Bảo Thanh
480 Nguyễn Đức Thiện Không có
481 Đỗ Thị Lần Phương Hiệu Diệu An
482 Đinh Thị Hồng Nhung Con chưa có
483 Đinh Thị Hồng Nhung Con chưa có
484 Nguyễn Thị Sang Hoa Thiện
485 Trần ngọc Thuận Diệu hoà
486 Phạm Thị Hiền Từ Hạnh Bảo
487 Nguyễn Thị Sang Hoa Thiện
488 Trần ngọc Thuận Diệu Hoà
489 Nguyễn Thị Chiên Diệu Hương
490 Nguyễn Thanh Tuyền Không có ạ
491 Lê thị sánh Diệu chan
492 VÕ QUỐC CƯỜNG Không có
493 Lê Thị Trang Liên Trang
494 TRƯƠNG THỊ THANH THỦY Hoa Tâm
495 Nguyễn Thanh Nhàn Việt
496 LÊ THỊ HỒNG VÂN TƯỜNG HỒNG
497 Trần Thị Mai Hồng Chưa có
498 Lê Thị Mỹ Châu Thị Ngọc
499 Mạch thị Hoàng thúy Diệu An
500 Nguyễn Thị Mỹ Hộp Quang Bảo
501 Lưu Minh Hảo Quảng Hạnh
502 Lưu Thị Thuý Ngân Quang Quý
503 Phan Thị Dịu Ngọc Diệu
504 Bùi Kim Trọng Bảo Hạnh
505 NGUYỄN NHƯ NGỌC CHƯA CÓ
506 Nguyễn thị Hồng Nhung Liên Nhung
507 Lê Thị Phương Liên Hạnh Hoa
508 Ngô Thanh Thoảng Hoà Đăng Vương
509 Nguyễn Mai Minh Hằng Hằng Mai
510 Lê Việt Dũng Không có
511 NGÔ THỊ MỸ DUNG TÂM HIỀN GIÁC
512 Nguyễn Hoàng Yến Linh Diệu Nghiệm
513 Nguyễn Thu Chinh Tâm Diệu Hạnh
514 Đoàn thị Ngọc hải Diệu thanh
515 Dương thị Cẩm Hà Diệu Hải
516 Nguyễn Thị Thu Hằng Diệu Liên
517 Đậng Thị Kim Quý Diệu Âm Liên Quý
518 Nguyễn Thị Hạnh Diệu Nhiên
519 Nguyễn Thị Thảo Hiền Tường Quý
520 Đặng Thị Lý Liên Lý
521 Bùi Mạnh Hùng Chưa có
522 Nguyễn Thị Phên Lệ Phân
523 TRƯƠNG THỊ THÚY DIỆU NGỌC
524 Trần Lê Xuân Hương Liên Hương
525 Nguyễn Văn Ngọc Trung Thiện
526 VÕ THỊ KIM CHUNG QUANG THUỶ
527 ĐẶNG VĂN THIỆN Đồng Duyên
528 TRẦN THỊ DUYÊN TỊNH CHUYÊN
529 Nguyễn Quang Minh Tự Phúc Trung
530 Võ Thị Châu Thanh Duy
531 Lê Trần Ý Diễm Ngọc Phúc
532 Lê Trần Ý Diễm Ngọc Phúc
533 Trần Thị Thanh Thủy Như Huệ
534 Ngô Quang Lễ Chưa có
535 Nguyễn Thị Phượng Chưa có
536 Nguyễn Khắc Du Không có
537 Đoàn thị kim cúc Ngọc giác
538 Lưu Thị Hồng Tâm Diệu Sinh
539 HOÀNG NGỌC NHUNG Thường Đức
540 Hoàng Bình Pháp An
541 Trần Thị Thu Thảo Thích Nữ Thường Thuận
542 Phan Thị Trúc Phượng Giác Tâm Loan
543 Lại thị minh hiền Con chưa có
544 Nguyễn Thị Phương Trí lượng
545 Nguyễn Thị Ngọc Hà Hoa Đức
546 Đặng thị diệu lớn Tường diệu
547 Võ Thị Ngọc Anh Diệu Hoàng
548 Nguyễn Thị Thu Hồng Diệu Hoa
549 Đặng Thị Đỗ Thuỷ Chơn Ngọc Hiền
550 Đặng thị thủy Liên cẩn
551 Châu Mỹ Linh Ngọc Nhường
552 trần thị hiểu TRUNG NGOCK
553 Võ lê lành Thánh Cửu
554 NGUYỄN THỊ LIÊN ĐỨC HẠNH HOA
555 Hoàng Thị Hồng Chưa có
556 Lê Minh Hoàng Tú Thích Trung Tuệ
557 Lê Tùng Vân Thiện Ngộ
558 Bùi Xuân Thắm Hoa Đạo
559 TRẦN QUỐC LONG Quãng Thật
560 Huỳnh Thị Bích Nhung Hoa Thiện
561 Võ Thị Xuân Lộc Thánh Phú
562 Trần Văn Trí Không có
563 Huỳnh Văn Toàn Thiện toan
564 Huỳnh Văn Toan Thiện Toàn
565 Bùi Thị Như Ngọc Liên Ngọc
566 Phạm Phú Hồng Nhân Chưa có
567 Phạm Thị Hường Diệu Hường
568 Nguyễn Nguyên Bình Huệ Mỹ
569 Trần Phát Lợi huệ minh
570 Trương Hồng Khiết Chưa Có
571 Nguyễn Thị Viên Nhật Hà
572 Nguyễn Minh Tuấn Nguyên Như
573 Trần Thị Hưởng Diệu Thanh
574 Đinh Thị Hương Diệu Bảo
575 Nguyễn Thanh Liêm Thích Lệ Chánh
576 Trần Thị Hồng Phong Chưa có
577 Trương Ngọc Quí Phương Diệu An
578 Đặng Thị Hoài Hiếu Ngọc Tuyển
579 Lê Thị Thuâtj Diệu Thuật
580 TRẦN THỊ THUÝ HẰNG THÍCH NỮ AN HƯƠNG
581 NGUYỄN ÁNH NGỌC Diệu kim
582 Dương Thanh Tươi Nguyên Niệm
583 Kiều Thị Thảo Huyền Quảng Như
584 Bùi Thị Vân Anh Hoa Minh
585 Đặng xuân tấn Quang Định
586 Nguyễn Thùy Trang Diệu Liên
587 Nguyễn Thị Ánh Loan Con chưa quy y ạ
588 Lê Minh hiếu Mình Tâm
589 Lê Thanh Thu Diệu Thiện
590 Nguyễn Quang Khải Ngộ Bạch hiển
591 Phan Trọng Hiếu Nguyên Thuận
592 Nguyễn Thị Phương Dung Viên Hạnh
593 Võ Huỳnh Đăng Không có
594 Phạm Thị Kim Anh Thích Nữ An Hậu
595 Phạm thị thoan Thích diệu hân
596 Nguyễn đức cảnh Pháp Đạt
597 ĐẶNG THỊ BÍCH TRÂM PHƯỚC LINH
598 Phan Thị Dịu Ngọc Diệu
599 Nguyễn Thị Thanh Vân Nguyên Châu Tường
600 Nguyễn Văn Tơ Tâm Chiếu Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *