DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 2 PHẬT HỌC CƠ BẢN

SỐ THỨ TỰ: 201 – 400

201 Phan Thanh Dương Nhuận Đức
202 Thái thi thu thao Diệu tháo
203 Trần Diệu Quỳnh Như Vạn Chơn
204 Hồ Thị Thuý Phượng Diệu Trâm
205 Phạm Thị Kiều Lê An Nhiên
206 Nguyễn Hồng Phú Diệu Sơn
207 Huỳnh Công Chức Nhuận Học
208 Trương Thị Ngọc Sương Diệu Tuyết
209 Hà Kết Trâm Tâm Hương
210 Nguyễn Thị Hòa Quảng Hiện
211 Nguyễn Thị Hà Liên Hương
212 Trầm Tuyết Minh Tâm Tuyết
213 Phan Thi Thu Hằng Chưa có pháp danh
214 Phạm Văn Hào Thích Đức Như
215 Phạm Thị Hoa Không có
216 Huỳnh Phước Đức Đức Tâm Hạnh
217 Đỗ Thị Thanh Phương Diệu Đông
218 Nguyễn Thị Nhan Diệu Thiện Nhàn
219 Luc tan cuong Thien Nghia
220 Trần Thị Thái Hà Diệu Hải
221 Võ Thị Hiếu Quảng Hảo
222 Nguyễn Thị Ngọc Anh Con chưa có ạ
223 Tăng Thị Mỹ Tiên Nguyên Thanh
224 Nguyên thi Mò chua co
225 Trịnh Minh Thu Chưa có
226 Huỳnh Tuệ Binh Huệ Ngọc Phước
227 Nguyễn Thị Linh Diệu Mai
228 Lê Thị Trang Liên Trang
229 Nguyễn Thị Mai Thiện Duyên
230 Nguyễn thị Hậu An Nghĩa
231 Hà Thanh Phượng Như Phượng
232 Lê Thị Bé Tám Hạnh Kiến
233 PHẠM THỊ THU THẢO VẠN THẢO ANH
234 Trần Thanh Tâm Vạn Thiện Tâm
235 NGUYỆN THỊ THUỲ VÂN VẠN LIÊN
236 Nguyễn Thanh Dũng Minh Trung
237 Vũ Thị Hoè Diệu Hoà
238 Nguyễn Hoàng Yến Linh Diệu Nghiệm
239 Nguyễn Thanh Dũng Minh Trung
240 Nguyễn Thị Nghĩa Không có
241 Lê thị kim hiền Tường hòa
242 Lê Thị Thảo Ngọc Khiết
243 Cao Thị Lan Hương Tín Quý
244 Hà Trúc Như Hoa Thiện
245 ĐẶNG THỊ LAN ANH TÂM VIÊN TÍNH
246 Đặng thị thủy Liên cẩn
247 Nguyễn Thị Thiên Tư Chơn Mỹ Tâm
248 Bùi Thị Thanh Chân Hiền Thảo
249 Thái Vĩnh Hoa Diệu Hương
250 Nguyễn thị hồng sâm Không
251 Phạm Thị Thanh Thảo Tường Thanh
252 Lê thị lương Nguyên Cơ
253 Phạm thị bích Lan Tuệ Ngộ
254 Phạm Trung Thực Đồng Đức Thiện
255 NGUYỄN THỊ HOA TÂM THỦY
256 Nguyễn Thị Lan Anh Kim Ngân
257 Trương Đức Kim Loan Tâm Hoan Hỷ
258 Vũ Bích Ngọc Từ Bảo Châu
259 Nguyễn Thị Thanh Phương Diệu Hương
260 Trần Thị Thu Thuý Nguyên Huỳnh
261 Nguyễn Thị Thùy Dung Dạ chưa có
262 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH LIÊN ÁNH
263 NGUYỄN THỊ TẠO DIỆU PHÚC
264 Nguyễn Thúy Phương Tích Thanh
265 Bùi Thị Hoa Chưa có
266 NGUYỄN THỊ VÂN CHIẾU THỦY
267 Thạch thị Thanh Diệu Ngân
268 Nguyễn Thị Huyền Không có
269 Lê Minh Tâm Minh Tâm
270 Nguyễn Thị Loan Chơn Diệu Hữu
271 Lê Thị Thu Hà Liên Hà
272 Nguyễn Hồ Hoàng Nhựt Tâm Trực
273 Văn Thuỳ An Tuệ Minh
274 Nguyễn thị Thuý Diệu An Lạc
275 Nguyễn thi San Hô Dieu Minh
276 Nguyễn Thị Hường Tuệ Liên Hương
277 Trần Thị Kim Oanh HIỆU DIỆU YẾN
278 Hoàng Viên Hoà Thông
279 Nguyễn Thị Huệ Diệu An
280 Trần Thị Kim Oanh HIỆU DIỆU YẾN
281 Nguyễn Thị Thường Hạnh Nguyện
282 Trần thi Kiều Mỹ Liên Mỹ
283 Bùi thị Thu Hà Giác Phúc Hiếu
284 NGUYỄN thị thu Hương Chơn An liên
285 Trần Thị Kim Oanh Hoa Minh
286 Liêu Ngọc Quỳnh Như Chưa có
287 Đặng Thị Thanh Quyên Chơn Thiện Quỳnh
288 Võ Thị Huyền Diệu Minh
289 TRẦN THỊ THU THANH HOA ĐỨC
290 Phùng Thị Phương Huyền Nguyên Nghĩa
291 Võ Thị Huyền Diệu Minh
292 Nguyễn Thị Thu Huyên Chưa có
293 Phạm Thị Minh Hoa Ngọc
294 Đinh Thị Thu Hương Con chưa có ạ
295 Huyền Võ Diệu Minh
296 Trần Thị Vinh Chơn Diệu Đức
297 Nguyễn thị thu Hà Diệu Giang
298 Nguyễn Thị Hồng Vân Diệu Hương
299 Võ Mai Phương Hoa Tâm
300 Lâm Trần Ai Thanh Hiếu Kính
301 Trương Thị Lệ Thông Trúc
302 Nguyễn thị vóc Thích đàm thuânc
303 Vũ Lan Hương Hiệu Diệu Liên
304 Nguyễn Thị Nữ An Nữ
305 Nguyễn Thị Nữ An Nữ
306 Lê Hữu Đông Quân Huệ Thắng
307 Đinh Thị Hoàng Oanh Diệu Thông
308 NGUYỄN VĂN ĐẠT Trí Đạt
309 Nguyễn Ngọc Như Trinh Nguyên Thuận
310 Đặng Văn Thanh Tuệ Tâm Lương
311 Đinh văn lợi Thị lộc
312 Đặng Văn Thanh Tuệ Tâm Lương
313 Đặng Diễm Hương Không có
314 Cung Tài Duy Pháp Chính
315 Mai Lệ Nhi Tường Nhi
316 Vũ Thị Mỹ Hiệp DIỆU MỸ
317 Vương Hiểu Như Thiện Như
318 Trần Thị Hằng Diệu Thuận
319 Lê Thị Diệu Thúy Diệu An
320 Dương Văn Trong Quảng Thanh
321 KIN PHUN Quảng Hóa
322 Trần Thị Hằng Diệu Thuận.
323 Nguyễn Thị Bích Sương Liên Sương
324 Hoàng Thị Kim Dung Diệu Định
325 Su Quang Vinh Nhuận Viên
326 LÊ THỊ THANH TRÚC Diệu Thanh
327 Nguyễn Thị Xuân Diệu Xuân
328 ĐẶNG THỊ THANH QUYÊN CHƠN THIỆN QUỲNH
329 Phạm Thị Kim Phượng Nguyên Ân
330 Phạm Thị Thiên Thanh Viên Nguyệt
331 HUỲNH THỊ LÀNH Không
332 Lương Thị Mỹ Lệ Huệ Mỹ
333 Nguyễn thị lợi Hoa phúc
334 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN Diệu Hương
335 Nguyễn Thị Huyền Chưa có
336 HO HOANG THUY VAN Hue VAn
337 NGUYỄN THANH HÀ DIỆU HUYỀN
338 Trần Bích Thuận Chi Mai
339 Dương mỹ linh Bổn tín
340 ĐÀO VĂN BẢY THIỆN PHỒ
341 LÂM THỊ NGỌC QUÝ HUỆ LÂM NHƯ
342 Ngô Thị Hà Phương Tuệ Liên Hà
343 NGUYỄN THỊ HỒNG THU DUYÊN THẢO
344 NGUYỄN THỊ HỒNG THU DUYÊN THẢO
345 Nguyễn văn duy Pháp tâm phúc
346 Trần Thị Thu Trang Nguyên Nhã
347 Nguyễn Trí Tánh Thiện Tín
348 ĐỖ THỊ MAI MINH YẾN
349 Lê Vân Hà Diệu Thuỷ
350 Huỳnh Thị Mỵ Tiên Hoa Lạc
351 Huỳnh Thị Mỵ Tiên Hoa Lạc
352 Võ Thị Huyền Diệu Minh
353 Kiều thị thảo Huyền Quảng Như
354 Quách Kim Chi Liên Hoa
355 Vũ Thị Yến Huệ Viên Chiếu
356 Phan Hồng Thiên Chưa có
357 Phan Thị Nương Quang Trí
358 Vũ Kiều Oanh Nguyên An Kiều
359 Trần Thanh Nhung Tuệ Tâm
360 Vương Thị Minh Tâm Tịnh Tâm
361 PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT CHÂN THUẦN MINH
362 Vũ thu hồng Hạnh giác
363 Vũ thu hồng Hạnh giác
364 Mai thị nhung Tuệ nhi
365 Nguyễn Thị Thục Anh không có
366 Nguyễn Thị Thu Diệu Trang
367 LÊ THỤC OANH DIỆU TRỌNG
368 Nguyễn Thị Hường Tuệ Liên Hương
369 LÊ THỤC OANH DIỆU TRỌNG
370 Nguyễn Bích Hằng Hoa Thiện
371 Lê thị thuat Diêu thuật
372 PHẠM XUÂN HẰNG Diệu Ngọc
373 Hoàng Thị Hoài Thu Tâm Liên e
374 Bùi Thị Minh Ngọc Chơn Minh
375 Lê Thị Thu Hằng Chưa có
376 PHẠM THỊ HƯƠNG GIÁC HƯƠNG XUÂN
377 Phạm Thị Hương Giác Hương Xuân
378 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh DIỆU NGUYỆN
379 Đặng ngọc công Nhuận đức
380 Phạm Thị Hương Giác Hương Xuân
381 HUỲNH TẤN CƯỜNG HUỆ AN
382 Phạm Thị Hương Giác Hương Xuân
383 ĐỖ THỊ MỸ CHI TỪ PHƯƠNG LINH
384 Phạm thị hồng phương Diệu hường
385 NGUYỄN THỊ THANH HUỆ NƯƠNG
386 Ngô Thị Hà Diệu Thuỷ
387 Phạm Thanh Vân Diệu Tuyết
388 Phan Thị Tuyết Hoa Viên Hoà Duyên
389 Phạm Huỳnh Quang Phước Điền
390 Nguyễn Thị Thanh Huệ Nương
391 Võ Thị Thìn Nguyên Quyền
392 Trần Thị Thu Di
393 Phạm Ngọc Vân Diệu Hải
394 TRẦN THỊ THỦY Quang Tịnh
395 Nguyễn Thị Tâm Chưa có
396 Nguyễn Thị Tâm Chưa có
397 Lê thị phương Trâm Sáng Ngọc
398 Lê thị Phương Trâm Sáng Ngọc
399 Võ Thị Thanh Nhàn Tịnh Nhàn
400 Nguyễn thị Mười Diệu Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *