DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 2 PHẬT HỌC CƠ BẢN

SỐ THỨ TỰ: 1 – 200

1 Huỳnh Trung Bảo Không có
2 Nguyễn Thị Lan Hiệu Diệu Hương
3 Lê Thị Mỹ Huyền Chưa có
4 Trần Thanh Liêm Thích Thiện Phước
5 Võ Văn Nhanh Thích Tâm Cần
6 Ngô Thị Trang Diệu Liên Hoa
7 Quan Tú Nhiên Quảng Đăng
8 Nguyễn Thị Huệ Diệu An
9 Trần Mạnh Không
10 Phan Thị Mỹ Linb Quảng An
11 Vũ binh Nguyên tâm an
12 bùi văn đen thiện quang
13 Trần Kim Phượng Xuân Ngọc
14 NGUYỄN ANH TUẤN Thanh An
15 Lê Phương Quý Diệu Thuý
16 Nguyễn Kim Chi Chưa có
17 Vũ Thị Xuân Quý Diệu Ân
18 Bùi thao Diệu tâm
19 Lương Thị Phương Thảo Tuệ Mẫn
20 Huỳnh Trọng Tín Minh Tín
21 Lê Phạm Minh Quý Không có ạ
22 TĂNG THỊ KHANH HẠNH
23 Nguyễn Thị Loan Chơn Diệu Hữu
24 Nguyễn Thị Thái Thích Nữ Trí Hải
25 Mai Thị Xuân Minh Hạnh An
26 Phan Hải Ly Liên Vy
27 DOAN THANH HAI HOA TAM
28 Ngô Diệp Phương Uyên Con chưa có ạ
29 TRẦN VĂN THÀNH Chưa có pháp danh
30 Trịnh Thị Dịu Diệu Duyên
31 Nguyễn Thị Bích Thảo Hạnh Hiếu
32 Trần Thị Lan Diệu Lan
33 Đỗ Thị Hương Thảo Diệu Nguyên
34 Nguyễn Thị Huệ Diệu An
35 Ngô Diệp Phương Uyên Con chưa có ạ
36 Đào Kim Oanh Ngọc Dưỡng
37 TRẦN THỊ HẰNG ĐỨC TƯỜNG
38 Nguyễn Thị Lan Hiệu Diệu Hương
39 Đỗ Thị Bé Ngọc Nguyên Bảo Ngọc
40 Bùi nguyễn thành đạt Ko có
41 Nguyễn Thị Diệu Hạnh Nguyên An
42 luu gia thiện thiện tâm
43 Đặng thị út Đồng Út
44 Nguyễn Đức Dương Đạo Phong
45 Nguyễn Thu Hường không
46 Nguyễn Thị Lan Hiệu Diệu Hương
47 Trần Thị Lan Hương Chưa có
48 Huỳnh Thị Sa Quảng Lộc
49 Đào Ánh Bản Anh
50 HUYNH THI MINH HẰNG Chưa có
51 Nguyễn Thị mộng hoa Nhật hoặc
52 TRẦN THị LỤA Minh Ngọc
53 Ngô Thị Phương Thánh Bình
54 Lê Thị thùy Trang Hoa hạnh
55 LÊ THỊ NGỌC DIỆU KIM
56 Đoàn thị Ngọc hải Diệu thanh
57 Lương Thị Trang Nguyên Thanh Lương
58 Thái Trà My Không Có
59 Võ Đức Huy Ngộ Anh Đạt
60 BÙI THỊ HUỆ HẠNH HIỀN
61 TRẦN THI HỒNG LOAN TƯỜNG LOAN
62 Trần Thị Tố Trâm Vạn Quý
63 Lê Thi Thương Tuệ Bi
64 Võ thị Hiền Tâm Tịnh Tâm
65 NGUYỄN THỊ TÂM CHƠN NHÃ THANH
66 Phạm Thị Trang Không
67 Nguyễn Thị Thu Diệu Hương
68 Nguyễn Thị Thanh Bình Chưa có
69 KHƯU NHƯ PHƯỢNG Diệu Hoàng
70 Lương Văn Quảng Minh Đức
71 Phan Thi Bích Hạnh Diệu Phước Phúc
72 Lê Thị Ngọc Lan Không có
73 Trần thu tâm Liên tâm
74 Huỳnh Lương Phương Đức Phú
75 Cao Thị Vân Chưa có
76 Nguyễn Thị Thúy Hằng Diệu Liên
77 Đào Thị Tuyết Mai Ngọc Trung
78 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT TƯỜNG THOA
79 Trần Thị Kim Oanh Chơn Tâm Dung
80 Hoàng Thị Minh Hiền Diệu Hoà
81 Dương Thị Tuất Quảng Thọ
82 Nguyễn Thị Minh Thiều Diệu từ
83 TRẦN THỊ MỸ Quãng Tường
84 Nguyễn Thị Hoài Anh Con chưa có ạ.
85 Huỳnh Lương Phương Đức Phú
86 Nguyen ThanhHoa Chiếu Tâm Hương
87 VÕ VĂN TÙNG TỊNH TÙNG
88 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THÁNH TỪ
89 Nguyễn Thị Vân Huyền Không có
90 Trịnh Thị Minh Hường Diệu Thuỷ
91 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN MINH HIẾU
92 Phạm Thị Phụng Ngọc Ngọc Phụng
93 Lâm Văn Thơi Thanh bửu
94 Trương Thanh Vy Chơn Thiện Thanh
95 Nguyễn Thị Oanh Nhuận Kim
96 Phan Thị Minh Huệ Không có
97 Nguyễn Ngọc Thiệp Diệu Thường
98 PHAN THỊ THÚY OANH Diệu Tâm
99 Phạm Thu Hằng Diệu Tịnh
100 Lê thị thuận Quảng Nhật
101 Đỗ Thị Thoa Diệu Kim
102 Bùi Minh Duy Chơn tâm
103 Bùi Minh Duy Chơn tâm
104 Hạ Thiên Tâm Hoa Thiện
105 Lê Ngọc Bửu Duy Đức Đạo
106 Phạm Thị Phụng Ngọc Ngọc Phụng
107 NGUYỄN THỊ THINH TÍN NHÃN
108 Lê Ngọc Bửu Duy Đức Đạo
109 Nguyễn Trung Sử Chúc Thế
110 Nguyễn Thanh Bình Hiệu Diệu Minh
111 Đặng Thị Lý Liên Lý
112 Đặng Thị Ngọc Thủy Minh Ngọc
113 Trần Thị Kiều Mỹ Liên Mỹ
114 Lê Thị Kim Kiều Tâm An Lạc
115 Đỗ Thị Khánh Hoa Không có
116 Nguyễn Hoàng Thạch Thảo Diệu thảo
117 Đỗ Thị Khánh Hoa Không có
118 Phạm Thị Quỳnh Như Thích Nữ Huệ Nguyện
119 Ngô Văn Đạt Nhựt Thành
120 Lê Thị Thanh Trâm CHIẾU NGÂN NHÃ
121 Phạm Thị Kim Yến Nguyên Tùng
122 Nguyễn thị Hồng Diệu Mai
123 Nguyễn Thị Thanh Hà Diệu Thành
124 Nguyễn Chí Thuận Huệ Trí
125 Diệp Thanh Tuyền Hoa Đức
126 NGUYỄN THỊ THANH KHUÊ TỊNH KHANG
127 Nguyễn Hoàng Thạch Thảo Diệu thảo
128 Lục triệu quốc hiển Thiện vinh
129 Thuỷ Nguyễn Nguyên Hà
130 Nguyễn Thị Mỹ Dung Giác Dung Thông
131 Nguyễn Đình Hùng Thiện Dũng
132 Lê Hoàng Vũ Từ Bi
133 Nguyễn thị liễu Đức thiện
134 Nguyễn Thị Bích Thảo Hạnh Hiếu
135 Đỗ Thị Lan Anh Diệu Nguyện
136 Trần Thị Minh Nguyệt Quảng Đức
137 Bùi Thị Thúy Hường Diệu Thiện
138 Trần thị ngoc Dung Diệu Hòa
139 Trần thị hương Diệu lan
140 CAO UYÊN NHƯ VẠN BẢO
141 Nguyễn Lê Huyền Trân Tâm Hoa
142 NGUYỄN HỒNG HIỂN TN. HUỆ GIÁC
143 Phan Thị Mỹ Linh Quảng An
144 Phan Thị Trang Diệu Đài
145 Trần Diệu Quỳnh Như Vạn Chơn
146 Mạc Xuân Quỳnh Chưa có
147 Trần Diệu Quỳnh Như Vạn Chơn
148 Lê Hoàng Anh Thư TN Tịnh Khánh
149 Nguyễn Thị Thắm Tịnh Thắng
150 Trần Diệu Quỳnh Như Vạn Chơn
151 Phạm Thị Hường Diệu Hường
152 Nguyễn Văn Minh Không có
153 Liên Hoa Thiện Tâm Liên Hoa Thiện Tâm
154 Lê Thị Bích Liên Diệu Nguyệt
155 Nguyễn Thị Thu Hương Chưa có
156 Sử Duy Bin Pháp Độ
157 LÊ THỊ THU TRANG An Hạnh
158 Nguyễn Thị Hồng Trang Ngọc Nghĩa
159 Lê thị lộc Quảng trí
160 Võ Phan Dung Hoà Diệu Bổn
161 Trần Mỹ Ý Phổ Như Nguyện
162 Vũ Anh Thi Phúc Ân
163 Hồ Thị Dung Con chưa có ạ
164 Trương Thanh Vy Chơn Thiện Thanh
165 Nguyễn Thị Hậu Tuệ Tâm
166 Hàng Thị Bích Ngọc Huệ Pháp
167 Lê Ngọc Yến Diệu Lộc
168 Nguyễn Thị Hồng Phấn Diệu Nhàn
169 Lê Hương Diễm Chúc Minh Phúc
170 Phạm Thị Hoài Phương Nguyên Trung
171 Trương Kỹ Thuật Minh Giác
172 Lê Nữ Tiên Xinh Tháng Hảo
173 Vũ Đức Tiền Tịnh Đức – Tâm Nguyện Lực
174 STACEY THỊ THANH TRUYỀN Không có pháp
175 Võ thị son Tam thảo
176 Nguyễn Trường An Nguyên Bình
177 Trương Thị Kim Chi Chánh Tân
178 Thien Kim Nguyen Diệu Ngân
179 Mai Thị Thuý Liên ngoc
180 Lương Thị Ngọc Oanh Diệu Thanh
181 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI Tâm Hoan
182 Tạ Trạch Cường Chiếu Minh Hùng
183 Lâm Ngọc Thuỷ Tiên Không có ạ
184 Nguyễn Ngọc Anh Tuệ pháp
185 Nguyễn Bích Thiêm Hiệu Diệu ( Ngọc )
186 Nguyễn Thị Là Hoa Phước
187 Trần Thị Châm Oanh Hoa minh
188 Tiêu Phạm Hồng Nhung Ngọc Thuận
189 Bùi Thị Thúy Loan Quảng Phụng
190 Nguyễn Thành Trung Phúc Thiện ( Đức Nguyện)
191 Lê Phước thành Diệu từ
192 Trần Thị Thu Hương Diệu Ân
193 Đỗ Thị Thanh Thùy Nguyệt Quang
194 Lưu minh trí Minh trí
195 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Liên Tuyền
196 Nguyễn thị thúy Diêu thiên thủy
197 PHẠM THỊ LIÊM ĐỨC THANH
198 Dương Bích Vân Diệu Tuyết
199 Đinh Thị Nguyệt Nhã Hằng
200 Đỗ thị hương loan Ko có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *