17. Giới thiệu khái quát Tứ Diệu Đế – Bốn chân lý chắc thật

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Thuần – Giáo Thọ Sư Khóa Đào Tạo Cao Cấp Giảng Sư.

Thời gian:  20g00 ngày 02/9/2021 (26/7 AL) thứ 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *